Makeavesialtaan koekalastukset aloitettu Uudessakaupungissa

Koekalastuksilla selvitetään muun muassa kalaston rakennetta. Kalastukset kestävät kaksi viikkoa.

kalat

Koekalastukset toteuttaa Lounais-Suomen Kalatalouskeskus ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on arvioida vesistön edellytyksiä kaupallisen- ja matkailukalastuksen näkökulmasta.

Lisäksi selvitetään kalaston rakennetta ja pohditaan hoitokalastuksen tarvetta.