Professoreilta piikikästä kritiikkiä tupakkalain pykälälle – "Jos ne rahat, jotka uppoavat lainvalmisteluun..."

Lakeja ei tulisi säätää pelkästään kansalaisten valistamiseen, sanovat oikeustieteen asiantuntijat. Tuorein esimerkki sellaisesta laista on kielto tupakoida autossa, jossa on alle 15-vuotiaita lapsia. Kieltoa ei valvota käytännössä mitenkään eikä sen rikkomisesta rangaista.

Kotimaa
Savuke lähikuvassa.
Tommi Parkkinen / Yle

Jos nykyään sytyttää tupakan autossa, jossa on kyydissä lapsi, rikkoo lakia. Autossa tupakoiminen alle 15-vuotiaan läsnäollessa kiellettiin osana tupakkalain uudistusta, joka tuli voimaan kuun puolivälissä.

Mitään rangaistusta autossa tupakoimisesta ei kuitenkaan seuraa – eikä siihen voi käytännössä kukaan puuttuakaan. Kyseessä onkin lakipykälä, joka on sosiaali- ja terveysmininisteriönkin mukaan säädetty lähinnä suomalaisten opastamiseksi.

Tämä on väärin, ainakin jos asiaa kysyy yliopistojen lakiasiantuntijoilta. Ylen haastattelemien oikeustieteen professorien mukaan pelkästään valistustarkoitukseen säädetyissä laeissa on kaksi ongelmaa: ne ovat kalliita ja saattavat syödä muidenkin lakien tehokkuutta.

– Kun lainsäädäntöön sisällytetään yleisempää yhteiskuntamoraalista ohjausta, se voi periaatteessa johtaa inflatoriseen vaikutukseen. Tällöin saattaa käydä, että lakeja ei oteta tosissaan, Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori Panu Minkkinen sanoo.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan nimittää autotupakointikiellon kaltaisia pykäliä "käänteiseksi norminpurkamiseksi". Hänelle laki on merkki yhteiskunnasta, joka haluaa ohjata ihmisten käyttäytymistä entistä enemmän. Se näkyy myös laissa hänen mielestään yhä enemmän.

– En kannata autossa tupakointia. Se on äärimmäisen typerää. Mutta jos sitä ei itse ymmärrä, en usko, että tällä lailla pystytään sellaisen ihmisen käyttäytymiseen vaikuttamaan.

Me noudatamme lakeja, vaikkei lain rikkomisesta seuraisikaan rangaistusta.

Meri Paavola

Oikeusministerikin epävarma

Edes työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) ei seiso täysin professorien arvosteleman tupakointipykälän takana. Hän on sanonut sen olevan "pikkuisen hankala valvottava" ja ymmärtävänsä kritiikin täysin.

– Olen siitä osin samaa mieltäkin, ministeri myönsi maanantaina Kuopion-vierailullaan.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan puolestaan, että uuden kiellon valvonta on "sattumanvaraista" ja että koko pykälän tärkein pointti on valistus.

– Suurin osa suomalaisista on hyvin lainkuuliaista kansaa. Me noudatamme lakeja, vaikkei lain rikkomisesta seuraisikaan rangaistusta, neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä perustelee.

Paavola vertaa autoilijan tupakointikieltoa vuonna 2003 säädettyyn lakiin suojakypärän käytöstä pyöräillessä. Hänen mukaansa laki todennäköisesti vaikutti kypärän yleistymiseen, vaikkei siinä määrättykään rangaistusta kypärän puuttumisesta.

"Eihän meillä ole laissa kielletty voinkaan syömistä"

Ylen haastattelemien oikeustieteen asiantuntijoiden mielestä on olemassa paljon tehokkaampia keinoja valistaa suomalaisia kuin lainsäädäntö.

– Jos ne rahat, jotka uppoavat lainvalmisteluun ja lakiasioiden käsittelyyn, annettaisiin valistukseen ja kansalaisjärjestöille, uskoisin että se olisi huomattavasti tehokkaampaa, Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori Panu Minkkinen arvioi.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan huomauttaa, että tupakointia on jo saatu vähennettyä teknisillä ratkaisuilla, kuten verotusta kiristämällä ja tupakointitiloja vähentämällä. Hänen mielestään lainsäädäntöä pitäisi käyttää vasta, kun muut keinot eivät tehoa.

– Muissa asioissa on parempi vedota ihmisten omaan harkintaan. Sillä on saatu esimerkiksi ravintopuolella merkittäviä tuloksia. Eihän meillä ole laissa kielletty voinkaan syömistä. Silti ihmiset ovat vähentäneet voin käyttöä.

Kielto polttaa samassa autossa alle 15-vuotiaan kanssa päätyi lakiin Ben Zyskowiczin (kok.) kirjallisen kysymyksen kautta. Kysymyksen oli allekirjoittanut 65 kansanedustajaa eri puolueista. Lakiin nyt epävarmasti suhtautuva oikeusministeri Lindström ei ollut yksi heistä.

Johtaja Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo, että asia herätti paljon keskustelua valmisteluvaiheessa juuri samasta syystä, miksi professorit sitä nyt kritisoivat. Eduskunta oli kuitenkin kiellon puolella, ja näin kielto tupakoida autossa alle 15-vuotiaan läsnäollessa päätyi lakiin kritiikistä huolimatta.