1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Viikossa vastaanotolle – katso miten hoitotakuu on muuttumassa

Hoidon tarpeen arviointiin välittömästi, yhteydenpitoa sähköisesti, viimeistään viikossa vastaanotolle ja jatkohoidoista selkeä suunnitelma potilaalle käteen. Näin terveydenhuolto mullistuisi, jos hoidon saatavuutta selvittäneen työryhmän ehdotukset saavat tuulta alleen.

Vuonna 2005 voimaan tullutta hoitotakuuta ollaan kirjoittamassa uusiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hoidon saatavuutta selvittänyt työryhmä ehdottaa useita muutoksia nykyiseen terveydenhuoltolakiin, jotta potilas pääsisi mahdollisimman viivettä ja mahdollisimman oikeaan palveluun heti alusta lähtien.

Siirrytään kohti potilaskeskeistä terveydenhuollon kokonaisuutta.

Jorma Komulainen

Ylen haltuun saaman ehdotuksen mukaan potilaan tulisi päästä välittömästi hoidon tarpeen arviointiin ja neuvontaan virka-aikana. Nykyisellään potilaan on saatava välitön yhteys terveyskeskukseen joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Hoidon tarve on arvioitava kolmen päivän sisällä.

Hoidon tarpeen arviointi voitaisiin mahdollistaa uusien digipalveluiden kuten etäkonsultaation tai muiden sähköisten palveluiden avulla.

– Se voi tapahtua joko ihan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla tai puhelimitse, kuten nykyisinkin. Tai sitten uusien sähköisten välineiden kautta, sanoo työryhmäraportin jäsen Jorma Komulainen.

Kuva: Yle

Jos potilaan kuntoa ei voida arvioida ensikäynnillä, olisi hänen päästävä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön arvioon ja tarvittaessa hoitoon seitsemässä vuorokaudessa.

– Hoidon tarpeen arviointi voidaan useimmissa tapauksissa tehdä ilman vastaanottoa. Tässä asetetaan kuitenkin takaportti, että pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle viikon sisällä, sanoo Komulainen.

Jos potilaan tila vaatii jatkohoitoja, olisi hoito järjestettävä jatkossakin kolmen kuukauden ja erikoissairaanhoidossa kuuden kuukauden kuluessa. Pitkäaikaisiin ja useisiin hoitoihin ohjautuville potilaille ehdotetaan laadittavaksi lisäksi hoitosuunnitelma, jotta potilaskin tietää mitä tulee tapahtumaan ja milloin.

– Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että ihmisellä itsellä tulee olla mahdollisuus olla tekemässä hoitosuunnitelmaa ja seurata miten se toteutuu: pysytäänkö siinä, sekä ihmisen itsensä osalta ja terveydenhuollon osalta. Eli tässä siirrytään kohti potilaskeskeistä terveydenhuollon kokonaisuutta, Komulainen sanoo.

Voimaan jo 2017?

Työryhmä ehdottaa, että lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon saatavuutta koskevat säädösmuutokset tulisivat voimaan jo vuonna 2017. Työryhmän ehdotus on parhaillaan suppealla lausuntokierroksella.

Asetetaan takaportti, että pääsee lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle viikon sisällä.

Jorma Komulainen

Komulainen ei lähde arvioimaan aikataulun realistisuutta. Ministeriöstä kuitenkin viestitään, että raportin ehdotukset voidaan saattaa voimaan porrastetusti ja sovittaa yhteen soteuudistuksen kanssa.

Komulainen myöntää, että ehdotukset vaativat työtä usealla rintamalla. Tietojärjestelmien kehityksen tulee mahdollistaa palvelut ja hoitosuunnitelman toteutumisen seuranta, myös hoitosuositusten tekemiseen vaaditaan resursseja.

Ehdotusta Komulainen pitää kuntien resurssineutraalina, vaikka hoitotakuun aikajänteitä lyhennetäänkin. 

– Tässä se valvonta, jota tehdään hoitoon pääsyn osalta keventyisi, koska valvonta tapahtuisi palveluja käyttävän ihmisen omana toimintana. Myös palveluiden järjestäjät eli jatkossa sote-alueet voisivat seurata miten hoitosuunnitelmat ovat toteutuneet, Komulainen hahmottelee.