Väitös: Lapsikin voi olla laiha lihava – korkea rasvaprosentti lisää sairastumisriskiä aikuisena

Lapsen normaalipainoisuus ei välttämättä suojaa aikuisiän sydän- ja verisuonitaudeilta, jos rasvaprosentti on korkea. Riskiryhmään kuuluvia lapsia voi olla vaikea tunnistaa silmämääräisesti ja siksi ongelmaan ei osata aina puuttua.

Kotimaa
Lapselta mitataan rasvaprosenttia.
EPA

Tuore väitöstutkimus tuo uutta tietoa lapsuuden korkean rasvaprosentin yhteydestä aikuisiän sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimuksen mukaan lapsilla, jotka ovat normaalipainoisia mutta joiden rasvaprosentti on korkea, on aikuisena suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Jyväskylän yliopistossa lauantaina väittelevä Petri Wiklund kertoo, että havainto on merkittävä, sillä tähän saakka lasten normaalipainon on uskottu suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta aikuisuudessa.

– Havaitsimme, että rasvan absoluuttisella määrällä ei niinkään ollut merkitystä vaan sen suhteellisessä osuudella. Tämä piilevään korkeaan rasvapitoisuuteen liittyvä havainto on erityisen merkittävä siksi, että se ei vastaa vallalla olevaa käsitystä siitä, että pelkkä normaalipainoisuus suojaisi sydän-ja verisuonitaudeilta aikuisuudessa.

Riskiryhmään kuuluvia lapsia vaikea tunnistaa

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aikuisilla korkea rasvaprosentti on normaalipainoisillakin merkittävä sydän- ja verisuonisairauksienriskitekijä. Wiklundin mukaan tätä ei kuitenkaan aikaisemmin ole osoitettu lapsilla – varsinkaan nyt tehdyn kaltaisilla seurantatutkimuksilla, joissa olisi seurattu lapsia lapsuusvuosista aikuisuuteen saakka.

Tämä on merkittävä ja huolestuttava ilmiö etenkin nuorilla, koska sitä on vaikea tunnistaa ja siihen on siksi vaikea puuttua.

Petri Wiklund

Ongelmallista on erityisesti se, että kun lapset ovat silmämääräisesti arvioiden hoikkia, riskiryhmään kuuluvia on vaikea tunnistaa yleisesti käytössä olevien mittareiden, kuten painoindeksin ja kasvukäyrien avulla. Moni lapsi saattaa siksi jäädä tarvittavan ohjeistuksen ulkopuolelle.

– Aikuisilla jo tiedetään, että niin sanottu laiha lihava on suuremmassa riskissä sairastua kuin normaalipainoinen, jolla rasva ja lihas on sopivassa suhteessa toisiinsa. Mutta tämä on merkittävä ja huolestuttava ilmiö etenkin nuorilla, koska sitä on vaikea tunnistaa ja siihen on siksi vaikea puuttua.

Wiklundin mukaan kehon koostumusta mittaavia laitteita on kyllä olemassa, mutta ne eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon.

– On tietysti olemassa ihopoimupihtejä, joilla voidaan mitata ja arvioida ylimääräisen rasvan määrää, mutta tulevaisuudessa varmasti tarvittaisiin kehitystä sellaisiin laitteisiin, joilla voitaisiin nopeasti arvioida, onko lapsella ylimääräistä rasvaa, vaikka olisikin muuten normaalipainoinen.

Tutkimuksen taustalla paradoksi

Petri Wiklund
Petri Wiklund selvitti väitöskirjatutkimuksessaan tyttöjen kehon rasvaisuuden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kehittymistä.KS-Foto

Wiklund tutki liikuntalääketieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan tyttöjen kehon rasvaisuuden sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen.

Lisäksi hän tutki nuorten ja keski-ikäisten naisten aineenvaihdunnanhäiriöiden yhteyttä kehon koostumukseen, ihonalaisen rasvakudoksen geenien ilmentymiseen sekä veren aineenvaihdunnan tuotteiden pitoisuuksiin.

Tutkimuksessa pyriittiin selvittämään, mikä lihavuudessa sairastuttaa.

– Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 20–30 prosenttia ei sairastu lihavuuden liitännäissairauksiin, mutta toisaalta on huomattu, että normaalipainoisetkin voivat sairastua näihin kyseisiin sairauksiin. Tämä paradoksaaliselta vaikuttava ilmiö viittasi siihen, että ylimääräinen rasvakudos ei itsessään ole lihavuuteen liittyvien sairauksien taustalla, Wiklund kertoo.

Saadut tutkimustulokset lisäävät ymmärrystä ylipainoon ja lihavuuteen liittyvien aineenvaihduntahäiriöiden syntymekanismeista. Wiklundin mukaan tuloksia voidaan hyödyntää myös jatkotutkimuksia suunniteltaessa.

TtM Petri Wiklundin liikuntalääketieteen väitöskirjan “Body composition and molecular reflections of obesity related cardio-metabolic disorders - A cross-sectional and longitudinal study in women” tarkastustilaisuus on Jyväskylän yliopistossa lauantaina 27. elokuuta.