Lappeenrannan perusopetusjohtaja: Aikaistettu ruotsin opiskelu saattaa vähentää muiden kielten opiskelua

Vielä muiden vierasten kielten opiskelun vähenemisestä ei ole merkkejä. Myös ruotsin kielen opettajia on löytynyt tarpeeksi.

Kotimaa
Mari Routti
YLE Etelä-Karjala

Pakollinen ruotsin kielen opiskelu aloitettiin koulussa tänä syksynä vuotta aikaisemmin kuin ennen eli jo kuudennella luokalla.

Lappeenrannassa ruotsin opiskelun aikaistamisen pelätään vähentävän muiden vieraiden kielten opiskelua.

– Näen, että uudessa kieliohjelmassa on tällainen riski, Lappeenrannan kaupungin perusopetusjohtaja Mari Routti sanoo.

Routti pelkää, että koululaiset tai heidän vanhempansa eivät halua valita A2-kieltä neljännellä luokalla, koska oppilaalle tulee tällöin kuudennella luokalla opiskeltavaksi jo kolme kieltä.

Routin mukaan tähän mennessä ei kuitenkaan ole merkkejä siitä, että neljännellä luokalla aloitettavaa valinnaista A2-kieltä olisi valittu vähemmän kuin ennen.

Lappeenranta on myös pyrkinyt pehmentämään kielivalintojen tuomaa opiskelutaakkaa oppilaille aikaistamalla ensimmäisen vieraan kielen ja A2-kielen opiskelua vuodella. Ensimmäinen vieras kieli alkaa Lappeenrannassa jo kakkosella ja A2-kieli jo nelosella.

Yksittäisen kielen tuntimäärä on näin vuosittain pienempi kuin myöhemmin aloitettaessa.

– Pyrimme tällä ehkäisemään vapaaehtoisen vieraan kielen valintojen vähenemistä, Routti sanoo.

Ruotsinopettajia löydetty

Ruotsin opetuksen aikaistamisen pelättiin myös aiheuttavan pulaa ruotsin kielen opettajista. Lappeenrannassa tämä ei ole muodostunut ongelmaksi.

Tosin kaikilla opettajilla ei ole muodollista pätevyyttä ruotsin opetukseen.

– Kaikki eivät ole suorittaneet aineopintoja ruotsin kielessä, mutta olemme varmistaneet, että heillä on riittävä aineen hallinta ruotsin kielessa, Routti sanoo.