Lapin ilma on yhä Euroopan puhtainta – ilmastonmuutos kasvattaa saastumisriskiä

Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa selvitettiin elohopean ja POP-yhdisteiden eli esimerkiksi PCB:n ja DDT:n pitoisuuksia. Lapissa ympäristömyrkkyjen pitoisuudet ovat selvästi alhaisemmat kuin eteläisessä Suomessa.

ympäristömyrkyt
lmatieteen laitoksen Sammaltunturin mittausasema.
Ilmatieteen laitoksen Sammaltunturin mittausasema. Jarmo Honkanen / Yle

Elohopeaa kulkeutuu Aasian kivihiilivoimaloista Eurooppaan, mutta Lapin ilmasta ja maasta löydetyt pitoisuudet ovat pieniä. Myös niin sanottujen POP-yhdisteiden eli esimerkiksi DDT:n ja PCB:n pitoisuudet ovat pienempiä kuin eteläisessä Suomessa. POP-yhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet Lapissa viimeisten parinkymmenen vuoden aikana.

Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo, että kyllä Lapin ilman voi yhä sanoa olevan Euroopan puhtainta.

Riskin Lapin luonnolle aiheuttaa ilmastonmuutos. Sulavista jäätiköistä saattaa vapautua sinne varastoituneita ympäristömyrkkyjä. Jäätiköiden aiheuttamasta riskistä on saatu Mannion mukaan ensi merkkejä Islannista, jossa ympäristömyrkkyjen pitoisuudet ovat nousseet yhdellä mittausasemalla.

Tutkimuslaitosten mukaan ilma- ja laskeumaseurantaa tulee jatkaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusasemalla Pallaksella. Ympäristömyrkkyjen pitkäaikaisseuranta pitää tutkijoiden mielestä järjestää myös kaloista ja järvisedimenttien kerrostumista.