Lieksa laittaa polttajat kuriin – yksi tupakka lisää työaikaa 10 minuuttia

Lieksa suitsii tupakoitsijoita poikkeuksellisen tiukasti. Kaupunki ilmoitti, että jatkossa työaikaa pidennetään kymmenellä minuutilla yhtä savuketta kohti. Kuntatyönantajat kuitenkin ihmettelevät, miksi savuttomaksi julistautunut Lieksa antaa näin mahdollisuuden tupakointiin työajalla.

terveys
Tupakasta karistetaan tuhkat tuhkakuppiin.
Seppo Sarkkinen / Yle

Pohjois-Karjalassa oleva Lieksa on asettanut tiukat rajat työntekijöidensä sauhuttelulle. Kaupunki on päättänyt, että työvuoron aikana tupakointi lisää työaikaa kymmenellä minuutilla jokaista savuketta kohti. Lisäksi esimiehellä on oikeus kieltää tupakointi työvuoron aikana, jos työpaikalta poistuminen haittaa yksikön toimintaa.

Lieksa julistautui savuttomaksi jo vuonna 2011. Sivistyjohtaja Arto Sihvosen mukaan uudella päätöksellä halutaan täsmentää, että Lieksa on savuton kaupunki.

Sihvonen kertoo, että savuttomuutta ei kuitenkaan ole noudatettu sataprosenttisesti työpaikoilla.

– Nyt annamme työntekijälle mahdollisuuden käydä tupakalla työajalla, mutta tupakointiin käytetty aika täytyy korvata työnteolla tai se vähennetään palkasta pois.

Tehdyn päätöksen tarkoituksena on lisätä työntekijän vastuuta savuttomuuden edistämiseksi. Lisäksi kaupunki haluaa kiinnittää enemmän huomiota työajan käytön tasapuolisuuteen.

– Työpaikoilta on tullut viestiä, että tasapuolisuus ei toteudu, Sihvonen summaa.

Monissa yrityksissä käytössä kirjallinen "tupakkataukosopimus"

Vaikka Lieksan päätös on työ- ja virkaehtosopimusten mukainen, herättää se ihmetystä esimerkiksi Savuton kunta –projektin vetäjissä.

Projektin johtaja Tarja Ikonen kertoo, ettei ole aikaisemmin kuullut työnantajien tehneen vastaavanlaisia päätöksiä savuttomuuden takaamiseksi.

– Yleinen käytäntö yrityksissä ja julkisella sektorilla on, että työntekijä leimaa itsensä ulos kun menee tupakalle ja takaisin sisään tupakoinnin jälkeen.

Monissa yrityksissä tupakkataukoihin on löytynyt ratkaisu myös kirjallisten sopimusten kautta.

– Hyvin toimivaksi on todettu se, että tupakoivan työntekijän kanssa tehdään sopimus, jossa ilmoitetaan kuinka paljon tupakointiin saa mennä aikaa työpäivästä.

– Kun sopimus tehdään yksittäisten työntekijöiden kanssa, ei tarvitse tehdä koko henkilöstöä koskevia tupakkataukosäännöksiä, Ikonen kertoo.

Kuntatyönantajat: Nyt annettiinkin lupa polttaa

Myös KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas pohtii, kuinka savuttomassa Lieksassa on päädytty ratkaisuun, jossa tupakointi työajalla periaatteessa nyt sallitaankin.

Eniten ihmetyttää tämä tupakan mitan arvioiminen kymmeneksi minuutiksi etukäteen.

Henrika Nybondas-Kangas

– Lähtökohtaisestihan tupakointi työaikana ei ole mahdollista. Työaikana tehdään töitä ja tupakointi kuuluu taukoihin.

Nybondas-Kangas ei ole nähnyt aikaisemmin päätöksiä, joissa tupakkatauon pituus määritelltäisiiin tarkasti etukäteen.

– Työnantajan ei tarvitse sallia tupakointia työaikana. Lieksan päätöksessä lähestymistapa onkin päinvastainen, eli annetaan kyllä lupa käyttää työaikaa muuhun, mutta sitten laskutetaan siitä joko palkan tai työajan menetyksenä.

– Ehkä eniten kuitenkin ihmetyttää tämä tupakan mitan arvioiminen etukäteen kymmeneksi minuutiksi. Tällaiseen en ole aikaisemmin törmännyt, Nybondas-Kangas summaa.