Lakiin päätyi omituinen tupakkakielto: useimmat noudattavat muutenkin, loppuja ei valvota eikä rangaista

Lain mukaan kuntien pitäisi jo nyt valvoa, että kukaan ei polta tupakkaa autossa alle 15-vuotiaiden läsnä ollessa. Periaatteessa siitä voi saada uhkasakonkin. Käytännössä kieltoa ei kuitenkaan valvo kukaan.

Kotimaa
Mies tupakoi autossa.
Sakari Partanen / Yle

Uudessa tupakkalaissa oleva kielto tupakoida autossa lasten läsnä ollessa näyttää jäävän yksinomaan valistukseksi. Elokuun puolivälistä alkaen on ollut laitonta polttaa autossa, jossa on alle 15-vuotiaita lapsia.

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kiellon valvonta on kuntien vastuulla. Siihen, miten tämä käytännössä toteutetaan, ei osata vastata ainakaan kunnissa.

Tupakkalain valvonta on kunnissa ympäristöterveydenhuollon työsarkaa. Kuitenkin esimerkiksi Kuopion ympäristöterveydenhuollosta kerrotaan, että kieltoa ei valvota, koska siihen ei ole sen enempää ohjeistusta kuin resurssejakaan.

– Kunnilla on velvoite valvoa sitä, mutta suoraan sanottuna siihen ei pystytä, tiivistää Kuntaliitossa muun muassa tupakkavalvonnasta vastaava erityisasiantuntija Tarja Hartikainen.

Kuin julkinen salaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan, että tupakkalakia on tarkoitus valvoa "satunnaisesti". Ministeriössäkin kuitenkin tiedetään, ettei kunnilla välttämättä ole valmiutta edes satunnaiseen valvontaan.

Rivien välistä syntyy vaikutelma, ettei kieltoa tulla todennäköisesti valvomaan laisinkaan. Tämä mahdollisuus tiedostettiin jo lakia valmisteltaessa: esimerkiksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta lausui, että kuntien mahdollisuudet valvoa kieltoa ja puuttua siihen ovat käytännössä vähäiset.

Tässä on hirvittävän vahva ylisääntelyn maku.

Aila Puustinen-Korhonen

Tästä huolimatta valiokunta päätyi kiellon kannalle sen vuoksi, että autossa tupakointi on haitallista muille matkustajille. Kiellolla on valiokunnan mukaan myös laaja kansalaisten tuki. Tosin valiokuntakin huomautti, että autossa tupakointi on vähentynyt selvästi ilman lakiakin.

Käytännössä kielto onkin siis säädetty osaksi tupakoinnin vastaista valistusta. Ylen haastattelemien oikeustieteen asiantuntijoiden mukaan tämäntyyppinen lainkäyttö on hankalaa, koska se voi heikentää muiden lakien tehoa ja on myös kallista.

Periaatteessa sauhuttelija voi saada uhkasakonkin

Lisäksi herää kysymys, miksi kiellon valvonta kirjattiin kuntien vastuulle, jos kenenkään ei ole todellisuudessa tarkoitus valvoa sitä.

– Muidenkin tupakointikieltojen valvonta kuuluu kunnalle, mutta uskoaksemme autotupakointikieltoa noudatetaan hyvin ilman valvontaakin, sanoo neuvotteleva virkamies Meri Paavola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Vaikka autossa tupakointi lasten läsnäollessa ei ole rangaistava teko, terveystarkastaja tai jopa lastensuojelun työntekijä voi ottaa asian puheeksi. Tarkastaja voi Paavolan mukaan määrätä uhkasakonkin tupakoijalle, jos kieltoa ei totella. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä.

– Lastensuojelun näkökulmasta tupakointikiellon valvominen on täysin mahdoton tehtävä. Se, että joku tupakoi autossa, ei voi tehdä kenestäkään lastensuojelun asiakasta. Tässä on hirvittävän vahva ylisääntelyn maku, kritisoi Kuntaliiton lastensuojelun erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen pykälää.