1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sápmi

Murteiden väliset erot vaikuttavat hantin kielen elvytykseen

Alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin Ijahis Idjan alkuperäiskansavieraina olivat tänä vuonna hantit, Länsi-Siperiasta. Marija Launonen ja hänen äitinsä Agrafena Sopochina saapuivat Hanti-Mansian autonomisesta piirikunnasta Inariin. Hanteja on nykyään noin 38 000, mutta he joutuvat kuitenkin taistelemaan kulttuurinsa ja kielensä puolesta yhä tänäkin päivänä.

Sápmi
Agrafena Sopochina ja Marija Launonen Ijahis Idja -festivaaleilla.
Paadar Images

Alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin, Ijahis Idjan alkuperäiskansavieraat saapuivat tänä vuonna Inariin Länsi-Siperiasta, Hanti-Mansian autonomisesta piirikunnasta.

Marija Launonen on asunut jo seitsemän vuotta Suomessa, mutta on kasvanut Hanti-Mansiassa lapsuudessaan. Launonen saapui Inariin äitinsä Agrafena Sopochinan kanssa esiintymään ja tapaamaan alkuperäiskansasisariaan, saamelaisia.

– Äitini Agrafena on kirjoittanut suurimman osan surguntin murteen hantinkielisestä kirjallisuudesta ja äitini on myös yksiä harvoja ihmisiä, joka osaa kirjoittaa hantin kieltä. Koululaisille hän on tehnyt kirjoja opetusta varten, kertoo Marija Launonen äidistään.

Hanteja on on tänä päivänä noin 38 000 ja osa heistä asuu Jamalin Nenetsien autonomisessa piirikunnassa, mutta suurin osa hanteista asuttaa yhä Hanti-Mansian autonomista piirikuntaa Länsi-Siperiassa. Vuoden 2010 väestönlaskennan mukaan hantin kielen puhujia on Venäjällä on 9 600.

Hantien elinkeinoja on poronhoito, kalastus ja marjastus, mutta perinteiset elinkeinot ovat vaarassa kuihtua Hanti-Mansiassa.

Hantin kieli on yhä vanhemman sukupolven kieli

Suomalais-ugrilaisten kielten ugrilaiseen ryhmään kuuluva hantin kieli on saamen kielten tavoin luokiteltu vakavasti uhanalaiseksi kieleksi.

Hantin kieli ei ole välittynyt lapsille, ja sitä puhuvat lähinnä vanhemmat sukupolvet. Marija Launonen edustaa myös sitä sukupolvea, joka ei oppinut hantin kieltä äidinkielenään.

– Minä puhun monia kieliä, mutta en osaa hantin kieltä. Hantin kieli ei voi tänäpäivänä hyvin, 60% hantilaisista puhuvat omaa kieltään. Hantin kielessä on kaksi isoa murretta, mutta on myös oikein sanoa, että hantien murteet ovat myös omia kieliään. Murteiden puhujat eivät kuitenkaan ymmärrä toisiaan, kuvailee Marija Launonen.

Äitinsä Agrafena on tehnyt paljon töitä hantin kielen eteen Hanti-Mansiassa.

Agrafena Sopochina on eläkeläinen, mutta tekee töitä immateriaalisen kulttuurin komissiossa ja toimii välillä myös hantinkielisenä toimittajana Hănty jasaŋ -lehdessä.

– Äitini Agrafena puhuu surguntin hantien murretta ja se elää yhä hyvin, sillä suurin osa hanteista puhuu surguntien murretta. Surguntihanteja on noin 4 000 ihmistä, kertoo Marija Launonen.

Kirjakielen pohjaksi valitty kazymin murre lähes kuollut

Murre-erot vaikeuttavat uhanalaisen kielen kehitystä Siperiassa, sillä suurempaa murretta, surguntin murretta ei opeteta kouluissa laisinkaan.

– Äitini suurin toive olisi, että kieltä opetettaisiin kouluissa. Venäjällä on sellainen politiikka, että yksi kansa ja vain yksi kirjakieli. Se tarkoittaa sitä, että hantin kielen pohjana käytetään kazymin murretta, mutta kazymin murre on Hanti-Mansiassa melkein kuollut: vain 10 perhettä puhuu enää kazymin murretta, kertoo Marija Launonen.

Kazymin murteen kirjaimisto hyväksyttiin vuonna 2000, mutta puhujien määrät eivät ole lisäntyneet.

Sopochinan mukaan hantikielen surguntin murre olisi edelleen elävää, ja kielen puhujia elää edelleen.

– Kazymin murretta opetetaan kouluissa myös surguntin kielisille hanteille, joiden oma murre olisi yhä elävää. Haluaisimme vaihtaa sen tilanteen niin, että koululaiset voisivat opiskella omaa murrettaan, mutta tilanne on haastava.

Lue seuraavaksi