KHO hylkäsi luonnonsuojeluliiton valituksen malminetsintäluvasta Viiankiaavan soidensuojelualueella Sodankylässä

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin valituksen malminetsintäluvasta, jonka ympäristöministeriö myönsi lokakuussa 2015 kaivosyhtiö Sakatti Mining Oy:lle.

Kotimaa
Raate kukkii, Viiankiaapa
Maanantaina 6.6. oli kaunis, mutta kylmä sää. Ensimmäistä kertaa tällä kesälle oli kuitenkin jo sääskistä haittaa. Kuva Sodankylän Viiankiaavalta.Jukka Brusila

AA Sakatti Mining sai Viiankiaavalle jo vuonna 2012 malminetsintäluvan. Lapin luonnonsuojelupiiri valitti luvasta ja KHO kumosi ympäristöministeriön päätöksen ja palautti asian ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Viime vuonna Sakatti Mining muutti hakemustaan ja ilmoitti luopuvansa kesäajan tutkimuksista.

Lokakuussa 2015 annettu tutkimuslupa on voimassa vuoden 2020 loppuun ja maan ollessa roudassa ja lumen peitossa.

Uudesta luvasta tehtyyn valitukseen KHO vastasi muun muassa, että Sakatti Miningin selvityksen perusteella sen toiminta ei vaaranna soidensuojelualueella suojeltavia luonnonarvoja.

Kairaukset alkavat talvella

Päätös merkitsee sitä, että AA Sakatti Mining voi alkaa talven tultua tehdä koekairauksia Viiankiaavalla Sodankylässä.

Yhtiön malminetsintäalue on kooltaan 500 hehtaaria, josta 300 hehtaaria on suojelualuetta. Alue on osin valtionmaata, osin yksityismaata.

Viiankiaavalta etsitään kuparia, nikkeliä ja platinaa. Kaivosyhtiön toimitusjohtaja Jukka Jokela kertoo, että alueelta löytyi lupaava esiintymä vuonna 2009.