1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pankkitilit

Pirkko Ruohonen-Lerner: Nukkuvat pankkitilit ovat ongelma

Europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner ottaa kolumnissaan esiin nukkuvien pankkitilien ongelman. Ruohonen-Lernerin mukaan monissa Euroopan maissa on niin sanottuja nukkuvia pankkitilejä, joita ei ole käytetty vuosikymmenien aikana lainkaan. Vainajien, lopetettujen yritysten ja muiden unohdettujen tilien varat vain sattuvat jäämään pankeille ja Suomen tapauksessa ne jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner. Kuva: Yle

– Kuolinpesien kohdalla pankkien haltuun saattaa jäädä suuriakin summia, jollei omaisilla ole tietoa kaikista edesmenneen läheisensä talletuksista. Kansalaisten muuttaessa valtiosta toiseen, tiedonkulku olemassa olevista pankkitileistä vaikeutuu entisestään ja yhä useammat tilit tulevat jäämään lopullisesti pankkien haltuun.

– Toisin kuin yleisesti luullaan, Suomessa ei ole säännöksiä siitä, että pankkien tulisi oma-aloitteisesti ilmoittaa vainajan pankkitileistä kuolinpesälle tai sen osakkaille. Ei tarvitse, vaikka pankit saavat automaattisesti tiedon asiakkaansa kuolemasta, jotta osaavat sitten periä asunto- ja autolainat takaisin kuolinpesältä.

Ruohonen-Lernerin mielestä pankkien pitäisi hoitaa vainajan tiliasiat kunniallisesti loppuun saakka oli kysymys sitten pankkien saamisista tai veloista kuolinpesää kohtaan. Hänen mukaansa nukkuvia pankkitilejä koskevat säännöt ovat Euroopassa kirjavia. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa näiden tilien varat voidaan ottaa yhteiskunnan käyttöön ja ohjata hyväntekeväisyyteen. Mielestäni brittiläinen käytäntö sopisi hyvin myös meille Suomeen.

 – Sveitsissä on nukkuvia pankkitilejä varten selkeät säännöt, joihin pankkien on sitouduttava. Lisäksi on säännöt siitä, mitä perilliset voivat tehdä löytääkseen heille kuuluvat varat.

Pirkko Ruohonen- Lernerin mukaan perunkirjoituksissa on sen tekijällä usein huolena, onko vainajan koko omaisuus tiedossa ja kirjattu perukirjaan. Paperiset tiliotteet todistavat tilien olemassaolon helposti, mutta jos niitä ei löydetä tai ei ole olemassa, on tilanne hankala. Pahimmillaan tieto tileistä, joista osa voi sijaita myös eri puolilla Eurooppaa ja kauempanakin, ei saavuta omaisia koskaan, sillä pankit makuuttavat kuolinpesien rahoja holveissaan mieluummin kuin toimittavat ne niiden oikeille omistajille.

–  Otin nukkuvien pankkitilien ongelman esille pari vuotta sitten Suomen eduskunnassa, minkä jälkeen olen seurannut asiasta syntynyttä keskustelua. Nyt nukkuvien pankkitilien ongelma on siirtynyt Finanssivalvonnan, Finanssialan keskusliiton ja ministeriön pöydälle.

– Olen ottanut ongelman esille myös EU-tasolla: Jätin kesäkuun alussa kirjallisen kysymyksen komissiolle, jossa tiedustelin, onko mahdollista luoda yhteinen järjestelmä, joka varmistaa sen, ettei kuolinpesille ja perillisille kuuluvia rahavaroja jää jatkossa pankkien holveihin, joihin ne eivät yleisen oikeustajunkaan mukaan voi kuulua.

– Ongelma koskettaa lukuisia kansalaisia, joten luutuneen pankkijärjestelmän on syytä seurata kehitystä. Nyt odotan Euroopan laajuisia toimenpiteitä, joilla pankkien kaappaamat rahavarat saadaan takaisin niiden oikeille omistajille tai jos heitä ei löydy niin vaihtoehtoisesti hyväntekeväisyyteen.

Pirkko Ruohonen-Lerner

Kirjoittaja on porvoolainen europarlamentaarikko (PS/ECR)