Luonnontilainen lähde on harvinaisuus Etelä-Suomessa

Suomesta löytyy tuoreimpien karttatietojen mukaan yli 32 000 lähdettä. Kaikkia ei kuitenkaan edelleenkään ole karttoihin merkitty ja toisaalta lähteitä tuhoutuu ja katoaa jatkuvasti esimerkiksi vedenotossa tai metsien ojituksissa ja rakennustöissä.

luonto
Lähde Kirkkonummella.
Miksi lähteitä olisi suojeltava? Pienvesiselvittäjä Anna Tiainen kertoo videolla.

Kirkkonummen ympäristönsuojelun harjoittelija Anna Tiainen sukeltaa pajukkoon aivan Kirkkonummen keskustan lähettyvillä. Tällaisesta paikasta ei odottaisi löytävänsä kirkasvetistä kaltiota, mutta niinpä vain vehmaasta aluskasvillisuudesta löytyy veden purkautumispaikka.

– Tässä on tämmöinen allikkotyyppinen lähde. Pohjavesi purkautuu pohjalta ja muodostaa altaan. Usein siitä lähtee noro tai puro. Tuolla takana on sitten semmoinen hetteikkölähde, jossa vesi purkautuu maan alta ja muodostaa tihkupinnan. Aina siinä ei ole vettä nähtävissä, mutta tässä pientä pulppuamista on havaittavissa.

Mistä sitten tietää, ettei altaassa ole vain pintavettä, joka on valunut sinne? Lämpötilasta, kertoo Tiainen.

– Tämä kohde mitattiin elokuun alussa, ja silloin veden lämpötila oli vajaat kahdeksan astetta. Jos se mitattaisiin nyt, lämpö olisi suunnilleen sama.

Kohde on kartoitettu tänä kesänä osana Kirkkonummen kunnan pienvesikartoitusta. Kohteita kartoitettiin kunnan alueelta nelisenkymmentä. Niistä puolet oli lähteiköitä. Anna Tiaisen mukaan näistä noin puolet oli luonnontilaisia.

– Jos kohde on täysin muokattu, niin sitä on mahdollista ennallistaa. Jos siitä on esimerkiksi otettu vettä, niin ne betoniset renkaat voitaisiin poistaa siitä. Edellyttäen tietenkin, että siinä on yhä vettä ja että lajisto on sinnitellyt lähteessä.

Miksi suojella?

Tuoreimpien karttatietojen mukaan Suomessa on yli 32 000 lähdettä. Näistä kuitenkin suuri osa on kaikkea muuta kuin luonnotilaisia. Joitakin niistä ei löydy enää maastosta lainkaan.

Lähteitä on jo vanhastaan käytetty talousveden ottoon. Lisäksi niitä on tuhoutunut esimerkiksi metsien ojituksissa ja metsäteiden rakentamisessa sekä peltojen raivauksissa. Joidenkin arvioiden mukaan luonnontilaiset lähteet ovat harvinaisia koko maassa Lappia lukuunottamatta.

Kirkkonummen pienvesiselvittäjä Anna Tiainen keksii heti liudan syitä, miksi lähteitä kuitenkin pitäisi varjella.

– Pienvedet ovat merkittäviä luontokohteita sekä eläinten elinympäristöjä ja kulkureittejä. Lisäksi ne pidättävät hyvin ravinteita ja tasaavat tulvia ja parantavat veden laatua. Myös maisemallisesti ja virkistyksen kannalta ne ovat arvokkaita ja omaleimaisia.

Lähteet keräävät myös omaa lajistoa, jonka on vaikea selvitä muualla.

Kirkkonummella nyt tehdyt kartoitukset toimivat pohjana jatkotoimille. Löytyneitä kohteita voidaan varjella esimerkiksi kaavoituksessa.