Perustulokokeilu hahmottuu – 2 000 valitun on pakko osallistua

Ehdotuksen mukaan perustulokokeiluun valittaisiin 2 000 työtöntä, joiden olisi pakko osallistua kokeiluun. He saisivat kuukausittain 560 euroa verovapaata tuloa. Asiaa koskeva ehdotus lähtee lausuntokierrokselle syyskuun alussa.

Kotimaa
Perustulola-kyltti.
Yle Uutisgrafiikka

Ensi vuoden alussa alkavan perustulokokeilun yksityiskohdat ovat tarkentuneet. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta, jolla perustulokokeilu toteutettaisiin.

Kokeiluun otettaisiin mukaan 2 000 henkilöä, jotka saavat työttömyysturvaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Satunnaisotannalla valitut henkilöt olisivat iältään 25–58 vuotta, ja heidän olisi pakko osallistua kokeiluun, jotta tulokset eivät vääristyisi. Koska pakollisen kokeilun perustulo korvaisi nykyiset perusturvaetuudet, tulon olisi oltava työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa vastaava summa.

Perustulon suuruudeksi esitetään 560 euroa, joka olisi verovapaata tuloa. Perustulon maksaisi Kela.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää osittaista perustuloa parhaana vaihtoehtona. Täydellinen perustulo, joka korvaisi olemassa olevia ansiosidonnaisia etuuksia, ei olisi poliittisesti tai taloudellisesti mahdollinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta voi antaa lausunnon syyskuun 9. päivään asti. Lausuntopyyntö on lähetetty muun muassa elinkeino- ja työntekijäjärjestöille, työttömien yhdistykselle, opiskelijajärjestöille ja ministeriöille.

Perustulokokeilu on yksi hallituksen kärkihankkeista ja se on tarkoitus toteuttaa vuosina 2017–2018. Kokeiluun valittuja verrataan verrokkiryhmään kuuluviin, jotka eivät saa perustuloa.

Kahden vuoden kokeilun tavoitteena on kannustaa muun muassa työn vastaanottamiseen. Seurantatutkimuksen avulla otetaan selvää, edistääkö perustulo työllistymistä.