1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. politiikka

Henkivakuutuksia myydään verovapaudella, jonka hallitus haluaa leikata – asiakkaille veroedun poistoaikeista ei aina kerrota

Henkivakuutuskorvausten verovapaa osa voi poistua heti ensi vuoden alusta alkaen, mikäli hallituksen ajama muutos perintö- ja lahjaverolakiin menee läpi. Hallituksen suunnitelmista huolimatta vakuutusyhtiöt myyvät yhä säästöhenkivakuutuksia uusille asiakkaille verovapauksia korostaen. Mahdollisesta lakimuutoksesta ei aina kerrota kuluttajille edes kysyttäessä.

politiikka
lomakkeen täyttämistä
Ari Vihanta / Yle

Hallitus kaavailee poistavansa henkivakuutuskorvausten osittaisen verovapauden ensi vuoden alusta alkaen. Useat vakuutusyhtiöt myyvät edelleen säästöhenkivakuutuksia verovapautta korostaen, eikä mahdollisesta lakimuutoksesta (siirryt toiseen palveluun) aina edes mainita uusille asiakkaille.

Säästöhenkivakuutus on riskihenkivakuutuksen ja säästövakuutuksen yhdistelmä, jossa vakuutuksenottaja sijoittaa varallisuuttaan niin sanottuun vakuutuskuoreen. Tästä syntyy verotuksellisia etuja muun muassa sijoitustuottojen suhteen.

Lisäksi säästöhenkivakuutuksen ottaja saa sopimuksesta verohyötyjä myös omaisilleen. Jos säästöhenkivakuutuksen ottaja kuolee, saavat hänen vakuutuksensa edunsaajat osan korvauksista verovapaasti.

Vakuutusyhtiöille säästöhenkivakuutukset ovat hyvää bisnestä. Finanssialan Keskusliiton tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan suomalaisilla on kiinni säästöhenkivakuutuksissa melkein 20 miljardia euroa.

Vireillä olevasta lakimuutoksesta ei kerrottu puhelimessa

Soitin asiakkaan roolissa henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifeen, sijoituspalveluja tarjoavaan FIMiin sekä Nordeaan ja tiedustelin yhtiöiden myyntihenkilöiltä ja sijoitusasiantuntijoilta yksityiskohtia säästöhenkivakuutuksiin liittyen.

Kerroin puheluissa eläkeikäisen isäni olevan kiinnostunut sijoittamaan noin 100 000 euroa säästöhenkivakuutukseen.

Yhdessäkään puhelussa ei suoraan sanottu, että hallitus esittää henkivakuutuskorvausten verovapauden poistamista jo ensi vuoden alusta lähtien.

Jokaisessa puhelussa yhtiöiden myyntihenkilöt ja sijoitusasiantuntijat korostivat vakuutuskorvauksen perintöverovapaan osan olevan tärkeä osa säästöhenkivakuutusta. Lisäksi kerrottiin, että henkivakuutusten perintövero määräytyy aina voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Tämän vuoksi kysyin puheluissa yhtiöiden työntekijöiltä suoraan, onko perintöveroon liittyvään lainsäädäntöön kenties tulossa muutoksia. Yhdessäkään puhelussa ei oma-aloitteisesti suoraan sanottu, että hallitus esittää henkivakuutuskorvausten verovapauden poistamista jo ensi vuoden alusta lähtien.

Ainoastaan Mandatum Lifen työntekijä kertoi yleisellä tasolla, että veroedun poistamisesta on ylipäänsä viime aikoina keskusteltu ja kirjoitettu mediassa.

Vakuutusyhtiöissä lakimuutosta pohdittu sisäisesti

Nordea, FIM ja Mandatum Life kertovat ohjeistaneensa työntekijöitään hallituksen lakiluonnoksen tiimoilta. Esimerkiksi Mandatum Lifellä asiasta on tiedotettu sisäisesti ja kerrottu hallituksen lakiesityksen keskeinen sisältö ja mitä se tarkoittaa, jotta työntekijät osaavat keskustella siitä asiakkaiden kanssa.

Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirran mukaan osalle asiakkaista tiedot lakimuutoksesta voivat olla aiheellisia. Toimitusjohtaja kuitenkin korostaa, että vakuutusyhtiö ei lakiluonnosten tai esitysten tiimoilta ala arvuutella asiakkaan kanssa.

Mielestäni sillä spekuloiminen, minkälaisena laki mahdollisesti tulee voimaan, ei kuulu meidän toimintatapoihin.

Petri Niemisvirta, toimitusjohtaja, Mandatum Life

– Mielestäni sillä spekuloiminen, minkälaisena laki mahdollisesti tulee voimaan, ei kuulu meidän toimintatapoihin. Me kerromme asiakkaille sen, mikä on voimassa oleva lainsäädäntö, hän perustelee.

Nordean, FIMin tai Mandatum Lifen verkkosivuilla hallituksen aikeista ei ole mainintaa. Yhtiöt eivät myöskään ole tiedottaneet asiasta vanhoille asiakkailleen.

– Koska kyse on luonnoksesta hallituksen esitykseksi, ei asiasta vielä voi laatia tiedotteita tai muuta asiakasinformaatiota. Myyntilanteessa on jo tähänkin asti asiakkaalle kerrottu siitä, että vakuutuksen verokohtelu voi muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana, Nordea Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Pekka Luukkanen sanoo.

Puhelimessa ei kerrota kaikkea

Kaikki yhtiöt vakuuttavat, että säästöhenkivakuutuksen sopimusta tehtäessä verotukseen liittyvät asiat käydään läpi perusteellisemmin kuin puhelimessa.

FIMin myyntijohtaja Jussi Liljan mukaan heidän työntekijöitään on ohjeistettu, että puhelimessa asiakkaan tilanteeseen liittyviä neuvoja ei juuri edes anneta.

Koska kyse on luonnoksesta hallituksen esitykseksi, ei asiasta vielä voi laatia tiedotteita tai muuta asiakasinformaatiota.

Pekka Luukkonen, toimitusjohtaja, Nordea Henkivakuutus

– Sovimme potentiaalisten asiakkaidemme kanssa aina asiakastapaamisen, jossa palvelu ja sen sisältämät tuotteet käydään läpi tarkasti.

Yhtiöistä korostetaan, että hallitusten kaavailemien perintöverolain muutosten vuoksi sopimuksia tehtäessä asiakkaille painotetaan sitä, että lainsäädäntö voi muuttua milloin tahansa.

– Me emme voi spekuloida lainsäädäntöön tulevilla muutoksilla, koska päätäntävalta laeista on muilla, Petri Niemisvirta kertoo.

Finanssiala vastustaa verovapauden poistoa

Finanssialan Keskusliitto vastustaa hallituksen suunnitelmia kiristää henkivakuutuskorvausten verotusta. FK:n lausunnossa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, ettei vakuutuskorvausten verotuksen muutoksia tulisi edes suunnitella ilman riittävää lain valmistelua ja arvioita tarvittavasta siirtymäajasta, jotta vakuutusyhtiöt ja niiden asiakkaat pystyvät varautumaan tuleviin muutoksiin.

Lausunnossa myös huomautetaan, että säästöhenkivakuutuksen osalta ei tulisi tehdä ennenaikaisia erillisratkaisuja, koska hallitus aikoo vielä myöhemmin tehdä erillisen kokonaistarkastelun säästämisen verotukseen.

– Kannamme huolta siitä, että tämän esityksen myötä kuolemanvaaraan varautuminen voi vähentyä. Oli kyse säästöhenkivakuutuksesta tai äkillisen kuoleman varalta otetusta riskihenkivakuutuksesta, Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toteaa.

Hallituksen esitys perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Eduskuntakäsittelyyn lain pitäisi edetä syksyn aikana.

Lue seuraavaksi