Ekokuluttajalle ei vieläkään pesuainetta omaan pulloon – Tukesille ei kelpaa komission vastaus samoista säännöistä

Suomessa pesuaineita ei saa myydä kaupasta irtomyyntinä asiakkaan omaan astiaan, toisin kuin esimerkiksi Saksassa. Euroopan komissiolta kysyttiin kesällä pesuaineasetuksesta. Sen mukaan irtomyyntiä koskevat samat säännöt kaikissa EU-maissa. Tukesin tulkintaa vastaus ei kuitenkaan muuta. Sen mukaan asia on vielä jatkokäsittelyssä EU:ssa. Kivijalkakauppiasta irtomyynnin pitkä vääntö harmittaa ja turhauttaa.

Kuva: Juha Korhonen / Yle

Hämeenlinnalaisessa luomukauppa Inkiväärissä on irtomyynnissä shampoita, hoitoaineita ja saippuoita. Hanna-Leena Rajamäen mukaan asiakkaat ostavat tuotteita sujuvasti omiin täyttöpulloihin, eikä ongelmia ole ollut. Muut pesuaineet, esimerkiksi pyykinpesuaineet, ovat joko kanistereissa tai valmistajan pakkaamissa muovipusseissa. Muuta keinoa kauppias ei ole keksinyt, sillä Suomessa on voimassa pesuaineiden irtomyyntikielto.

– Onhan tämä vähän kummallista ja harmillista. Tämä asia on ollut pitkään auki, eikä pieni yrittäjä voi muuta kuin odottaa kärsivällisesti, sanoo Rajamäki.

Täyttömyyntikiellon taustalla on vuonna 2004 solmittu EU:n pesuaineasetus. Asetusta tulkitaan kuitenkin eri tavalla eri EU-maissa: esimerkiksi Saksassa pesuaineiden irtomyynti on sallittua. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoo, että komissiolta asiasta kysyttiin kesällä.

– Komissiolta kysyttiin, onko Suomi tulkinnut säädöstä oikein ja onko säädös riittävän selkeä. Komissio vastasi, että luonnollisesti irtomyyntiä koskee samat säännöt, sanoo Pietikäinen.

Tukesin näkemys on, että asetus ei salli nykymuodossaan pesuaineen luovuttamista kuluttajalle pakkaamattomana, koska kuluttajille myytäväksi tarkoitetuissa pakkauksissa tulee olla esimerkiksi pysyvällä tavalla vaaditut merkinnät.

Irtomyyntiä sanelevat EU:n pesuaineasetus sekä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus. Ne eivät kuitenkaan rajoita mahdollisuutta pakata ja merkitä pesuaineita toimitusketjussa uudelleen myös vähittäismyymälässä, jos kaikki lainsäädännön velvoitteet täytetään.

– Me toivomme saavamme EU-tasolla yhtenäisen tavan toimia ja tulkinnan lainsäädännöstä. Näissä asioissa esimerkiksi tuote- ja kuluttajanäkökulmia pitää ottaa tarkasti huomioon. Tukesin tulkinta ei siis ole vielä muuttunut, sanoo teollisuuskemikaalien ryhmäpäällikkö Annette Ekman.

Ohjeistus lainsäädännön toteuttamiseen käytännössä puuttuu

Pesuaineiden irtomyynnin kieltämisen taustalla on Tukesin mukaan epäselvät ohjeistukset tuote- ja käyttäjäturvallisuudesta. Sirpa Pietikäisen mukaan komissiossa olleessa kyselyssä selvisi, että jos merkinnät on tehty asianmukaisesti, ei irtomyynnissä pitäisi olla ongelmaa.

– Komission mukaan jos irtomyynnissä olevan pesuaineen merkinnät, etiketit, koostumus ja annostelu ovat kunnossa ja ne ovat tiedossa ja merkitty, niin mikään ei kiellä irtomyyntiä eikä velvoita, että pesuaineen pitäisi olla erillispakattu, sanoo Pietikäinen.

Tukesin ryhmäpäällikkö Annette Ekman sanoo, ettei komissio ottanut kantaa pesuaineiden irtomyyntiin käytännössä.

– Komissio ei ottanut vastauksessaan kantaa siihen, miten lainsäädännön velvoitteet ovat käytännössä toteutettavissa tai mitä irtomyyntijärjestelyt voisivat olla. Tukesin, kuten monien muidenkin jäsenmaiden näkemys on, että asetus ei salli nykymuodossaan pesuaineen luovuttamista kuluttajalle pakkaamattomana, koska kuluttajille myytäväksi tarkoitetuissa pakkauksissa tulee olla pysyvällä tavalla vaaditut merkinnät.

Tukes on pyrkinyt aktiivisesti edistämään keskustelua EU:ssa irtomyynnistä yhdenmukaisen tulkinnan saamiseksi jäsenmaiden kesken jo useamman vuoden ajan.

Annette Ekman

Irtomyynnin mahdollistamiseksi täytyy selvittää tuote- ja kuluttajaturvallisuusnäkökulmia tarkemmin. Käytännöt eri maiden kesken ovat kirjavia.

– Tukes on pyrkinyt aktiivisesti edistämään keskustelua EU:ssa irtomyynnistä yhdenmukaisen tulkinnan saamiseksi jäsenmaiden kesken jo useamman vuoden ajan, mutta valitettavasti sellaista ei ole vielä saatu aikaan. Saksan toimivaltainen viranomainen on ollut myös mukana keskustelemassa irtomyynnin sallittavuudesta EU:n pesuainetyöryhmässä. Keskustelujen pohjaksi on kartoitettu irtomyyntikäytäntöjä eri jäsenmaissa ja ne näyttäisivät olevan moninaisia, sanoo teollisuuskemikaalien ryhmäpäällikkö Annette Ekman Tukesista.

Viime vuoden joulukuussa EU:n pesuainetyöryhmä ilmoitti, että nykyiset tiedossa olevat irtomyyntikäytännöt eivät todennäköisesti ole lainsäädännön nykyvaatimusten mukaisia. Kokouksessa otettiin esille myös irtomyynnin toteuttaminen käytännössä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset pakkausratkaisut sekä tuotetietojen seuraaminen myyjältä kuluttajalle.

– Komissio esitti kokouksessa näkökulmia, joita asian jatkokäsittelyssä tulee ottaa huomioon, kuten lainsäädännön vaatimukset, tuote- ja kuluttajaturvallisuusasiat sekä tekniset ratkaisumahdollisuudet, sanoo Ekman.

Komissio ei ole toistaiseksi toimittanut jäsenmaille joulukuisesta kokouksesta pöytäkirjaa, josta ilmenisi tarkemmin käydyn keskustelun päätelmät.

– Tukesin, kuten monien muidenkin jäsenmaiden näkemys on, että asetus ei salli nykymuodossaan pesuaineen luovuttamista kuluttajalle pakkaamattomana, koska kuluttajille myytäväksi tarkoitetuissa pakkauksissa tulee olla pysyvällä tavalla vaaditut merkinnät, sanoo Annette Ekman.

"Ei luottamusta kuluttajaan"

Luomukauppa Inkiväärissä pesuaineiden irtomyyntikielto puhututtaa asiakkaita ja kauppiasta edelleen säännöllisesti. Toisaalta tilanteeseen ollaan ehditty jo niin tottua, että pyykinpesuainetta yritetään ostaa vain harvoin omaan astiaan. Kauppias Hanna-Leena Rajamäki sanoo, että ekopesuaineissa ainesosat ovat niin turvallisia, että niitä voisi periaatteessa jopa syödä.

Ei ole luottamusta kuluttajaan vaan ajatellaan, ettei kuluttaja osaisi itse kantaa vastuuta.

Hanna-Leena Rajamäki

– Ei ole luottamusta kuluttajaan, vaan ajatellaan, ettei kuluttaja osaisi itse kantaa vastuuta. Ekopesuaineet ovat yleisesti ottaen niin turvallisia, ettei niistä ole käyttäjälle vaaraa, sanoo kauppias Hanna-Leena Rajamäki.

Tukes kuitenkin odottaa, että asian käsittely EU:ssa jatkuu. Irtomyynnin vapauttamista ei toistaiseksi ole luvassa.

– Odotamme, että asian jatkokäsittelyssä syntyy pesuaineiden irtomyyntiä koskeva EU:n yhteinen linjaus, jossa turvallisuuteen ja teknisiin ratkaisuihin liittyvät näkökulmat on otettu huomioon. Toimijoiden on oltava selvillä vastuista ja velvollisuuksista, sanoo Ekman.