Ensihoitajilla töitä piisaa – kiirettä hallitaan tehokkaasti

Ensihoidon työ on kiireistä. Tehtävämäärää ovat lisänneet erityisesti iäkkäille ihmisille sattuneet tapaturmat sekä päihteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ei juurikaan arvella muuttavan käytännön perustyötä.

Kotimaa
Ari Hokkanen
Ari HokkanenKatriina Laine / Yle

Espoonlahden paloaseman kaksi ambulanssia ovat valmiina lähtemään hälytysajoille hälytyskeskuksen ilmoituksesta. Ensihoitaja Ari Hokkanen on paria tuntia aiemmin saapunut töihin.

– Meillä on ensihoidossa käytössä jo ilmailusta tutut tarkistuslistat. Ambulanssin varusteita käydään tarkasti läpi työvuoron alussa, kertoo kymmenen vuoden ajan ensihoitajan työtä tehnyt Hokkanen.

Ambulanssi paloasemalla lähtövalmiina.
Ambulanssi valmiina lähtöön. Katriina Laine / Yle

Kiire näkyy ensihoitajien työssä yhä enemmän. 24-tuntiset työvuorot alkavat aamulla. Pitkien vuorojen jälkeen on kolmen vuorokauden vapaat. Kiirettä ja työn kuormittavuutta helpotetaan riittävällä levolla.

Tehtävämäärät ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana muun muassa väestön ikääntymisen ja päihteiden takia.

– Kiire on välillä kuormittavaa, kertoo Hokkanen.

Kiireen hallintaa harjoitellaan simulaatioharjoitusten sekä ajopaikannusjärjestelmän avulla. Pitkien vuorojen jälkeen on kolmen vuorokauden mittaiset vapaat.

Myös hyvä työilmapiiri auttaa kiireen hallinnassa. Ensihoitajia koulutetaan säännöllisesti ja monipuolisesti.

– Tulevaisuudessa teknologiaa on tulossa meidänkin työhön ja se ohjaa työskentelyä jatkossa. Erilaiset koneet mittaavat tapahtumapaikalla ja ambulanssissa yhä enemmän ihmisen kehon toimintoja, Hokkanen kertoo.

Hokkanen uskoo tulevaisuudessa ensihoitojärjestelmän pysyvän samana.

– Paloasemaverkosto on tällä hetkellä kattava. Ensivasteena toimivat pelastusyksiköt.

Lääkelaukku ambulanssissa.
Ambulanssin varusteet pakataan ilmailusta tuttujen tarkistuslistojen avulla. Katriina Laine / Yle

Sotea odotetaan levollisin mielin

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2019. Sosiaali- ja terveysministeriöstä uskotaan, että uudistus tuo lisää kilpailua myös ensihoitoon. Tuolloin ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy viidelle sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirit päättävät jatkossa esimerkiksi ambulanssien ja henkilöstön määrät.

Tällä hetkellä julkinen sektori tuottaa lähes kaikki ensihoidon palvelut yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Pari vuotta sitten voimaan tullut lakimuutos kuihdutti lähes kokonaan yksityiset palvelujentuottajat.

Ari Hokkanen
Ensihoitaja Ari Hokkanen ei usko soten muuttavan käytännön työtä juurikaan. Katriina Laine / Yle

Erikoissairaanhoito vastaa ensihoitopalvelun järjestämisestä. Myös työnjako on muuttunut viime vuosina. Ensihoitopalvelu sekä siirtosairaankuljetus ovat eriytetty toisistaan.

Mahdollinen päivystyspisteiden vähentäminen ja keskittäminen sekä muuttuvat hoitoonohjausohjeet vaikuttavat ensihoitoyksiköiden määriin ja asemapaikkoihin tulevaisuudessa.

Käytännön työn ei uskota muuttuvan. Apua tarvitaan jatkossakin.

– Perustyötä sote ei muuta varmaan millään tavalla. Tehtävät suoritetaan samalla tavalla kuin aiemmin. Suurimpana muutoksena on varmaan pelastuslaitosten yhdistyminen, joka aiheuttaa sitten joitain jatkotoimia, arvelee Hokkanen.

Hokkanen kertoo myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta odotetaan levollisin mielin.

– Hyvät ennakkotiedot on annettu. En usko, että se mikään mörkö tulee olemaan. Varmasti myös kehitystä ja muuta on tulossa sen myötä.