Arkeologit kaivavat pihanurmen alta vanhan porvariston elämän yksityiskohtia

Oulun vanhan keskustan alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on saatu poikkeuksellisen runsaasti aineistoa. Samalla päivän valoon on noussut paljon esineistöä, joka kertoo vuosisatoja sitten eläneen varakkaan porvariston elämästä.

kaivaukset
Lyseon pihan kaivaukset kesällä 2016. Vasemmalla oleva syvempänä näkyväänosaan on aikanaan tehty maansiirtoja, mutta vanhan pihanurmikon alla arkeologiset jäänteet ovat säilyneet.
Risto Degerman / Yle

Oulun Pokkitörmän alueella on tehty jo useana vuonna kaivauksia. Aiemmat esinelöydöt ovat kuitenkin olleet ajallisesti tämän kesän löytöjä suppeampia. Aikaisempien vuosikymmenien aikana tehdyt pihatyöt ja maansiirrot ovat vieneet osan historiallisesta aineistosta mennessään. Lisäksi suuri osa aiemmin tutkitusta alueesta on tuhoutunut vuonna 1822, jolloin tuli poltti puukaupunki Oulun.

Tänä kesänä tutkittavalta alueelta on löytynyt myös Oulun paloa vanhempia kerroksia. Tutkijoiden haaveena onkin saada esiin myös jotakin jäänteitä jopa ajalta ennen Oulun kaupungin perustamista.

Kaivauksia johtavan Esa Mikkolan mukaan tämä on täysin mahdollista, vaikka tällä hetkellä ollaankin vielä nuoremmissa kerroksissa.

– Tämä on yksi harvoista jäljelle jääneistä kaupunkiarkeologisista kohteista ja siksi täällä on mahdollista ehkäpä päästä kiinni myös siihen Oulun kaupungin perustamista aiempaan aikaan eli 1500-luvun lopulle saakka.

Lyseon pihan kaivauksissa Oulussa on tullut esiin muun muassa hyvin säilyneitä puurakenteita.
Lyseon pihan kaivauksissa Oulussa on tullut esiin muun muassa hyvin säilyneitä puurakenteita.Risto Degerman / Yle

Tähän mennessä paikalta on löytynyt esimerkiksi puutasoja ja perustusten kiviä. Nykyisen lyseon lukion pihanurmi on kätkenyt alleen useiden vanhojen rakennusten pohjia, joiden hyvä kunto on yllättänyt myös tutkijat.

Esinelöydöt ovat hyvin runsaita, mikä kertoo alueen asutuksen vauraudesta. Mikkolan mukaan esimerkiksi lasiesineiden jäänteitä on löytynyt aivan poikkeuksellisen paljon.

– Tämä alue on ollut varakkaan porvariston asuinaluetta ja lyseon piha-alueella on ollut aikanaan Raatihuoneen tori.

Merkittävä kaupunkiarkeolginen kohde

Oulun löydöillä on suuri merkitys historiallisen tiedon lähteenä, sillä vastaavanlaisia kaivauskohteita ei Suomesssakaan ole kovin paljon ja nyt on käynyt ilmi, että lyseon nurmen alta on paljastunut poikkeuksellisen hyvin säilynyttä historiaa.

Paikoitellen on esiin noussut erittäinkin hyvin säilyneitä kerrostumia.

– Tähän mennessä löytöaineisto on ollut ainakin poikkeuksellisen runsas, kertoo Esa Mikkola. Hänen mukaansa löytöjen lopullinen merkitys tutkimukselle selviää vasta sen jälkeen kun niitä päästään talven mittaan tutkimaan tarkemmin.