Jätteiden putkikeräys ei käynyt – asukkaita uhkaa jopa 86 000 euron sopimussakko

Pariakymmentä kiinteistönomistajaa uhkaa kymmenientuhansien eurojen sopimussakko Vantaan Kivistön asuntomessualueella. He eivät ole halunneet liittyä jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

talous
Vantaan asuntomessut järjestettiin viime vuonna Kivistössä.
Vantaan asuntomessut järjestettiin viime vuonna Kivistössä.Antero Tenhunen/Asuntomessut

Kun Vantaan kaupunki möi Kivistön asuntomessualueelta talotontteja, kauppakirjoihin tuli ehto: "Ostajat sitoutuvat liittymään keskitettyyn jätteiden imujärjestelmään, mikäli sellainen rakennetaan alueelle."

Asuntomessualueelle ja koko Kivistön keskusta-alueelle on sittemmin rakennettu keskitetty jätteiden putkikeräysjärjestelmä. Kaupungin perustama Kivistön Putkijäte Oy on vastannut jätehuoltoverkon suunnittelusta ja rakentamisesta.

Kiinteistönomistajat ovat kuitenkin pitäneet 4 500 euron liittymismaksua liian kalliina tavanomaiseen jätehuoltoon verrattuna.

Sittemmin Kivistön Putkijäte Oy päätti poistaa liittymismaksun ja kaupunginhallitus päätti korvata yhtiölle siitä aiheutuvat tulojen menetykset.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että jos kiinteistönomistajat eivät allekirjoita liittymissopimusta kaupungin jäteyhtiön kanssa tietyn ajan kuluessa, heiltä peritään sopimussakko. Ne vaihtelevat 34 000:sta 86 000:een euroon.

Oikaisuvaatimukset vastatuulessa

Nyt asiassa ollaan oikaisuvaatimusvaiheessa. Vaatimuksen on tehnyt 17 kiinteistönomistajaa Vantaan kaupungille. He viittaavat muun muassa jätelain pykälään 40, jonka mukaan kiinteistöjä ei voida velvoittaa yhteisen jäteastian tai putkikeräysjärjestelmän syöttöpisteen käyttöön.

– Meillä ei näin ollen ole ollut velvollisuutta liittyä putkijätteen käyttäjäksi, eikä sopimusrikkomusta ole siten voinut tapahtua. Päätös perustuu virheelliseen tietoon ja tulee näin ollen kumota, toteaa yhden kiinteistön omistajapariskunta.

Monet pitävät sopimusehtoa kohtuuttomana ja kaupunginhallituksen päätöstä menettelymuodoltaan virheellisenä.

Apulaiskaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, ettei oikaisuvaatimuksissa ole esitetty mitään sellaista, minkä vuoksi sopimussakkojen perimispäätöstä tulisi muuttaa tai kumota.

"Sopimussakon periminen perustuu allekirjoitettuun kiinteistön kauppakirjaan ja sen ehtoihin", kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa todetaan.