Lappeenrannan Hyväristönmäen uudelle jätevedenpuhdistamolle lupa

Aluehallintovirasto myönsi samalla luvan nykyisen käytössä olevan Toikansuon jätevedenpuhdstamon toiminnan jatkamiselle.

jäteveden käsittely
Toikansuon jätevedenpuhdistamo.
Yle

Lappeenrannan Hyväristönmäkeen suunniteltu uusi jätevedenpuhdistamo on saanut ympäristöluvan.

Samalla Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi luvan nykyisin toiminnassa olevan Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiselle. Nykyinen puhdistamo saa olla toiminnassa siihen saakka, kunnes Hyväristönmäen laitos käynnistyy tai enintään vuoden 2022 loppuun saakka.

Lappeenrannan Energia on aiemmin ilmoittanut, että uusi puhdistamo tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.

Hyväristönmäelle on suunnitteilla huippumoderni jätevedenpuhdistamo, josta puhdistettu jätevesi johdetaan Rakkolanjokeen. Huonossa kunnossa olevan vesistön vuoksi puhdistusvaatimukset ovat Suomen tiukimmat.

Aluehallintoviraston maanantaina myöntämät ympäristöluvat eivät ole vielä lainvoimaisia. Valitusaika on 30 päivää.

Lähialueen asukkaat ovat vastustaneet uutta Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamoa.

Lappeenrannan valtuusto päättää maanantai-iltana uuden jätevedenpuhdistamon kaavasta. Valtuuston kokous alkaa kello 18.30.