Arvio Rauli-myrskyn aiheuttamista metsävahingoista kasvaa

Suomen Metsäkeskus arvioi Rauli-myrskyn metsätuhojen arvoksi Suomessa viisi miljoonaa euroa. Metsänomistajia kehotetaan hakemaan vaurioituneita puita pois metsästä tuhohyönteisten torjumiseksi.

Kotimaa
Kaatuneessa kuusessa Kirjanpainaja kuoriaisen tuhoja.
Yle

Suomen Metsäkeskus arvioi viime viikonvaihteen Rauli-myrskyn kaatamien puiden arvoksi koko maassa jopa viisi miljoonaa euroa. Koko maassa puuta kaatui arvion mukaan noin 150 000 kuutiota. Arvio metsätuhojen laajuudesta on kasvanut maanantaista.

Tämän hetken havaintojen mukaan näyttää siltä, että eniten puuta kaatui Pohjois-Savossa, jopa kolmannes koko maan määrästä eli 50 000 kuutiota. Suurimmat tuhot Pohjois-Savossa osuivat Kuopion ja Sisä-Savon metsiin, joissa kaatui runsaat 30 000 kuutiota puuta. Vahinkoja metsänomistajille koituu pelkästään Pohjois-Savossa arviolta noin 1,6 miljoonaa euroa.

Metsäkeskuksen johtavan metsänhoidon asiantuntijan Markku Remeksen mukaan selkeä laajempi tuhoalue löytyy myös Oulun läheltä Kiimingistä. Remes ei pidä tätä erityisen yllättävänä, sillä Hailuodossa oli mitattu kovia tuulilukemia. Arviot tarkentuvat vielä myöhemmin, mutta esimerkiksi Keski-Suomen eteläosissa havaintoja kaatuneista puista on paljon.

Metsäkeskuksen mukaan huomattava osa puusta on hajallaan, minkä takia puiden korjuu on kallista. Esimerkiksi Pohjois-Savossa tuuli kaatoi yksittäisiä puita tai muutaman puun ryhmiä etenkin aukeiden alueiden ja mäkien etelä- ja länsisivuilla.

Metsäkeskus muistuttaa, että kuusipuita pitää korjata metsästä pois hyönteistuhojen estämiseksi. Metsätuholain mukaan hehtaaria kohden yli kymmenen kuutiometrin määrä vahingoittunutta kuusipuuta on poistettava hyönteistuhojen torjumiseksi.

Männyllä poistettavan vauriopuun vastaava raja on 20 kuutiota hehtaarilla. Erityisen tärkeää hyönteistuhoriskejä on ehkäistä kuusikoissa, joita kirjanpainajat vaivaavat jo ennestään.