Maahanmuuttajan kotoutumistuki jäämässä kymmeniä euroja työmarkkinatukea pienemmäksi – minimi 500 euroa kuussa käteen

Työmarkkinatukea pienemmällä kotoutumistuella pyritään säästämään valtion menoja ja vähentämään turvapaikanhakijoiden halua tulla Suomeen. Toivotut säästöt voivat kuitenkin jäädä saamatta, jos työttömien maahanmuuttajien asumista joudutaan avustamaan toimeentulotuella.

Kotimaa
Kahdenkymmenen euron seteleitä.
Kotoutumistukea aiotaan maksaa maahanmuuttajalle enintään kolme vuotta. Henrietta Hassinen / Yle

Työtöntä maahanmuuttajaa aiotaan tukea kymmenen prosenttia pienemmällä peruspäivärahalla kuin suomalaista. Kotoutumistuesta voi pienimmillään jäädä käteen 500 euroa kuukaudessa. Työmarkkinatukea alempi kotoutumistuki on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuonna.

Kotoutumistukea on tarkoitus maksaa työttömiksi ilmoittautuville oleskeluluvan saajille, jotka eivät viimeisen kymmenen vuoden aikana ole asuneet tai työskenneet Suomessa. Alempi tukitaso koskee EU:n ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien lisäksi myös muista EU-maista tulevia.

Suomesta vähemmän houkutteleva

Hallituksen tavoitteena on luoda oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille oma kotoutumisjärjestelmä, jossa tuen taso olisi alhaisempi kuin työmarkkinatuki. Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditussa lakiesityksessä taso on määritelty siten, että tuki sijoittuu työmarkkinatuen ja toimeentulotuen välille.

Ministeriössä katsotaan, että lakiehdotus ei ole perustuslain vastainen, koska kaikkia oleskeluluvan saaneita kohdellaan samalla tavoin. Kotoutumistuki ei myöskään ole huomattavan alhainen verrattuna työmarkkinatukeen.

Pienempää summaa perustellaan sillä, että työttömien maahanmuuttajien perustoimeentulo kyettäisiin maksamaan silloinkin, jos heitä tulee Suomeen paljon. Lakiehdotus myös tekee Suomesta vähemmän houkuttelevan maan turvapaikanhakijoille.

Kotoutumistuki voi jäädä 500 euroon kuussa

Tukea voidaan maksaa enintään kolme vuotta siitä lähtien, kun maahanmuuttaja ilmoittautuu ensimmäisen kerran työttömäksi TE-toimistossa. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden tai äitiysvapaiden vuoksi, tukea voi saada viisi vuotta.

Mikäli työnhakija ei noudata hänelle laadittua kotoutumissuunnitelmaa tai ei suostu sen laatimiseen, hän menettää tuen määräajaksi. Kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa työllistymistä edistäviä kieliopintoja. Jos työtä ei löydy kolmessa vuodessa, maahanmuuttaja voi saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuki (siirryt toiseen palveluun) ilman mitään korotuksia on vajaat 33 euroa päivässä ja keskimäärin runsaat 700 euroa kuukaudessa. Tuki on veronalaista, joten käteen jää noin 560 euroa. Maahanmuuttajalle noin 630 euron kotoutumistuesta käyttöön jäisi vähintään noin 500 euroa.

Huollettavat lapset korottavat (siirryt toiseen palveluun) tuen määrää. Tukeen voi saada korotusta määräajaksi vajaat viisi euroa päivässä, jos osallistuu työllistymistä edistäviin (siirryt toiseen palveluun) palveluihin.

Arvio säästöistä 22 miljoonaa euroa

Lain on tarkoitus olla voimassa kolme vuotta. Koska kotoutumistuki on työmarkkinatukea pienempi, valtion menoja lasketaan säästyvän tänä aikana yhteensä runsaat 22 miljoonaa euroa. Laskelma perustuu nykyiseen arvioon maahanmuutosta ja maahanmuuttajien työllistymisestä.

Työmarkkinatukea alhaisempi tuki voi johtaa siihen, että kotoutujille voidaan joutua maksamaan toimentulotukea, jos he asuvat alueilla, joissa vuokrat ovat kalliita. Tavoitellut säästöt voivatkin toimeentulotukimenojen kasvun vuoksi jäädä kaavailtua pienemmiksi.

Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi syksyn aikana. Perustuslakivaliokunta joutunee arvioimaan, voidaanko maahanmuuttajille maksaa pienempää työmarkkinatukea kuin suomalaisille.