Turvapaikanhakijoiden asumispakkolaki etenee – halutaan voimaan kaiken varalta

Viime talvesta lähtien vireillä ollut lakimuutos etenee. Asumispakolla voidaan tehostaa maastapoistamista. Sitä voidaan myös käyttää, jos Suomeen tulee suuria määriä turvapaikanhakijoita.

Kotimaa
Mies katselee ulos.
Suomesta turvapaikan saanut syyrialaismies ei halua näyttää kasvojaan, koska pelkää, että Damaskokseen jäänyt perhe joutuu vaikeuksiin.Tom Kankkonen / Yle

Maastapoistettavien turvapaikanhakijoiden palautuskeskusten perustaminen voi olla mahdollista ensi vuonna. Asumispakkoa koskeva lakimuutos saataneen eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa.

Turvapaikanhakijat voidaan velvoittaa ilmoittautumaan jopa neljä kertaa päivässä. Näin heidän liikkumistaan voidaan valvoa ja maastapoistamista tehostaa. Tiukemmalla valvonnalla halutaan myös välttää säilöönottoja.

Viranomaiset määrävät, missä vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakija asuu odottaessaan maastapoistoa. Heitä ei välttämättä tarvitse koota yhteen tai kahteen erilliseen palautuskeskukseen.

Toistaiseksi kielteisen päätöksen saaneiden, mutta maasta poistumista vastustavien turvapaikanhakijoiden kokoamiselle yhteen ei ole ollut tarvetta. Vapaaehtoisia lähtijöitä on ollut paljon. Viime talvesta lähtien valmisteltu lakimuutos aiotaan kuitenkin toteuttaa.

Päätösten on oltava yksilöllisiä

Asumispakkoa koskeva lakiesitys ei ole juurikaan muuttunut keväällä järjestetyn laajan lausuntokierroksen jälkeen, vaikka sisäministeriön ehdotuksesta annettiin kymmeniä lausuntoja ja sen hyötyjä epäiltiin.

Lakiesityksessä korostetaan aiempaa enemmän sitä, että päätökset asumispakosta on tehtävä yksilöllisen harkinnan perusteella.

Lakia voidaan kuitenkin käyttää myös tilanteissa, joissa maahan tulee suuria määriä turvapaikanhakijoita. Tällöin turvapaikkamenettely nopeutuisi, kun saapujat voidaan määrätä asumaan tietyissä vastaanottokeskuksissa.

Lapsille tiukat rajoitukset

Lakiesitystä on selvennetty ilmoittautumisvelvollisuuden osalta. Viranomaisella, esimerkiksi poliisilla tai Maahanmuuttovirastolla, on mahdollisuus antaa tilapäinen lupa jättää määrättyjä ilmoittautumisia väliin, esimerkiksi sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi.

Lausunnonantajien ankarasti arvostelema alaikäisten tiukka kohtelu säilyy lakiesityksessä. Maastapoistettava alaikäinen ei saa poistua vastaanottokeskuksen tai perhekodin alueelta.

Rajoitukset ovat alaikäisille tiukat, sillä menettelyllä on tarkoitus korvata säilöönotto. Lasten säilöönotto on kuitenkin jatkossakin mahdollista.

Poliisi: Asumispakko ei ole vaihtoehto säilöönotolle 

Poliisihallitus on katsonut, että asumispakko ei ole vaihtoehto säilöönotolle, eikä siitä ole juurikaan apua vaikeasti palautettavien henkilöiden maastapoistamisessa. Poliisihallituksen mukaan ilmoittautumisvelvollisuutensa laiminlyönyt henkilö on todennäköisesti kadonnut, eikä häntä enää saada säilöön.

Säilöönottoyksiköitä on Suomessa vain kaksi: Helsingin Metsälässä ja Joutsenossa. Niissä on yhteensä 70 paikkaa. Säilöönotolle on laissa tiukat kriteerit.