Muoviroskan määrä järvessä yllätti tutkijat – nyt he haluavat tietää, kulkeutuuko mikromuovi myös ravintoketjuun

Kallavedellä tehtävässä tutkimuksessa selvitetään myös, kulkeutuuko mikromuovin eli pienen pienen muoviroskan mukana myös esimerkiksi lääkeaineita ja mitä muoville tapahtuu järvessä.

luonto
Tutkimusalus järvellä.
Toni Pitkänen / Yle

Kallavedellä Kuopion edustalla liikkuu erilainen trooli. Nyt ei troolata muikkua, vaan paljon pienempää saalista: mikromuovia.

Pääosin muovista koostuvaa pienen pientä mikroroskaa kerätään veden pinnalla vedettävällä haavilla, ensimmäistä kertaa Suomen järvissä. Suomen ympäristökeskuksen troolia on aiemmin käytetty tutkimuksissa Itämerellä. M/S Roope-Saimaa -alus puolestaan on lainassa Pidä saaristo siistinä -yhdistykseltä.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvisi jo keväänä kerätyistä jäänäytteistä ja pohjasedimenttinäytteistä, että pientä muovisilppua on Kallavedellä paljon enemmän kuin aiemmin on oletettu. Nyt tarkoitus on päästä askelta pidemmälle.

– Tavoitteena on katsoa, kulkeutuuko mikromuovien joukossa vesiin esimerkiksi lääkeaineita ja kertyvätkö muovit sitten järvien syvänteisiin. Eli pääsemme mikromuovin olemassaolosta astetta pidemmälle, tiivistää tutkija Arto Koistinen Itä-Suomen yliopistosta.

Haavi, johon kerätään mikromuovia.
Tällaisella haavilla mikromuovia kerätään järvestä.Toni Pitkänen / Yle

Mikromuovitutkimukseen on juuri saatu Suomen Akatemian neljän vuoden apuraha. Koistisen mukaan tutkimuslaajenee jatkuvasti.

– Olemme saaneet näkyvyyttä paljon ja kiinnostus on lisääntynyt.

Akatemian rahoitus antaa mahdollisuuden myös pitkäjänteiseen jatkotutkimukseen sekä opinnäytetöiden ja tieteellisten julkaisujen tekemiseen, Koistinen iloitsee.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden ohessa mukana on nyt esimerkiksi Turun yliopiston järvigeologeja, jotka keräävät näytteitä järven pohjasta ja selvittävät, miten sedimentaatio kertyy ja kertyykö siihen mukana myös mikromuoveja.

– Saamme näin hyvän kuvan, kuinka mikromuovisaaste ajan myötä Kallaveteenkin kertyy, sanoo tutkija Arto Koistinen.

Koistisen tutkijakollega Samuel Hartikainen listaa, mistä kaikkialta mikromuovia veteen kertyy: liikenteestä, jätevesistä, hulevesistä ja yleensäkin muovin kuluttamisesta.

Mies ohjaa laivaa järvellä.
Toni Pitkänen / Yle

Koistinen ja Hartikainen ovat kertoneet Kallaveden viime talven mikromuovituloksista jo useissa kansainvälisissä alan konferensseissa, koska muovisaastutusta on maailmanlaajuisesti tutkittu makean veden altaissa hyvin vähän. Suomen talvi antaa vielä omat mausteensa.

– Viime kevään alustavissa tutkimuksissa huomasimme, että jäähän on kertynyt mikromuovia yllättävän paljon. Kun jää sulaa, sieltä tulee pulssi. Tämän pulssin suuruutta tulevina keväinä seuraamme, Hartikainen sanoo.

Yksi tutkimuksen kohde on myös mikromuovin siirtyminen ravintoketjuun, siinä on mukana myös Suomen ympäristökeskus.

– Tärkeä on muistaa myös juomavesi, Hartikainen tähdentää.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Maiju Lehtiniemi sanoo, että muoviroskan lisääntyminen on oletettavaa sekä merissä että järvissä, koska muovia tuotetaan jatkuvasti yhä enemmän.

– Muovia korvaavia tuotteita kaivataan.