Poliisilla entistä enemmän byrokratiaa: "Pakko katsoa mihin työpanosta suunnataan"

Poliisin työ rikosten selvittämiseksi on entistä enemmän byrokratian pyörittämistä. Lainvalvojien määrä väheni Suomessa, mutta onneksi niin hiipui myös poliisille ilmoitettujen rikosten määrä.

poliisi
Poliisin logo poliisimiehen hihassa.
Poliisien määrä vähenee seuraavan neljän vuoden aikana lähes 11 prosenttia. Esa Huuhko / Yle

Kansainvälisesti vertailtuna poliisien määrä on Suomessa pieni. Sisäasiainministeriön seitsemän vuotta sitten tekemän Poliisi 2020 (siirryt toiseen palveluun) -julkaisun mukaan Suomessa on vähiten poliiseja väkilukuun verrattuna kuin kuudessa samankokoisessa Euroopan maassa eli Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Tanskassa, Irlannissa ja Itävallassa.

Julkaisun mukaan Suomessa oli tuhatta asukasta kohden noin 1,5 poliisia, kun vastaava lukumäärä esimerkiksi Virossa oli 2,5.

– Suomessa on tällä määrällä pystytty kohtuullisen hyvin selvittämään rikoksia ja suorittamaan valvontaa. Poliisitoimintaan kohdistuvat viimeaikaiset rahoitusmuutokset aiheuttavat sen, että tekevien käsien määrä vähenee, sanoo Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Antti Luoto.

Viime vuonna poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä väheni noin prosentin. Samassa suhteessa hiipui myös poliisien määrä. Viime vuonna Suomessa oli 7 300 poliisia, eli tuhatta suomalaista kohden lainvartijoita oli 1,3. Seuraavan neljän vuoden aikana määrän arvioidaan vähenevän 6 500:een.

Eikä tässä kaikki, sillä lainsäätäjä on asettanut lisää erilaisia muotomääräyksiä. Näiden vuoksi poliisin työ kohdistuu entistä enemmän byrokratiaan rikosten selvittämisen sijaan.

– Tietynlaisia kirjallisia dokumentteja joudutaan kirjoittamaan enemmän, yksityiskohtaisempia ja muotomääräisimpiä. Jos ne jäävät täyttämättä tai niissä on puutteita, niin sitten tulee moitteita, kertoo Luoto.

Poliisin eristysnauha.
Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on jatkanut vähenemistä.Henrietta Hassinen / Yle

Rikosten selvittäminen on palapeliä

Rikosten selvittämiseen johtavaa työtä tehdään sekä rikospaikalla että pöydän ääressä. Rikospaikalla tehtävästä tutkinnasta saadaan selvyyttä tapahtumista, olosuhteista, mahdollisia esinetodisteita, henkilötodistuksia ja muita sellaisia asioita, jotka edesauttavat tapauksen selvittämistä ja esitutkintapöytäkirjan laatimista.

Tietynlaisia kirjallisia dokumentteja joudutaan kirjoittamaan enemmän.

Antti Luoto

– Kun tämä niin sanottu jalkatyö on tehty, siirrytään kirjoituspöydän ääreen. Siinä suoritetaan kirjallinen osuus, joka on usein asiaan liittyvien osallisten kuulemista, kertoo rikosylikomisario Antti Luoto.

Televisiosarjoista ja elokuvista olemme nähneet, että rikoksen selvittäminen on melkoista palapeliä ja sitä se on myös todellisuudessa.

– Usein näyttö koostuu useasta eri asiasta ja se on eri palasten keräämistä, niin kuulustelujen kuin todisteidenkin kautta, mitä ne kyseisessä tapauksessa ovat, täsmentää Luoto.

Tietotekniikka auttaa ja hankaloittaa

Perinteisten tehtävien rinnalle ovat nousseet uudet ilmiöt. Rikoksissa eniten ovat lisääntyneet petosrikokset, joista merkittävä osa kasvusta liittyy internetissä tehtyihin petoksiin. Kehittyvästä tietotekniikasta on apua rikosten selvittämisessä, varsinkin silloin, kun rikos on tehty tietoteknisiä laitteita, kuten älypuhelinta tai tietokonetta hyväksi käyttäen.

Kuvituskuvaa nettiostoksiin liittyvistä petoksista
Tietotekniset rikokset ovat hankalampia selvittää kuin perinteiset rikokset.Jenny Huttunen / Yle

– Ne jättävät jälkensä erilaisiin lokeihin ja tapauskohtaisesti poliisi käyttää niitä tietoja hyväksi, sanoo Luoto.

Kaikki rikokset eivät johda tutkintaan, sillä poliisi priorisoi eli lajittelee rikokset niiden vakavuuden mukaan.

– Asianomistajille kaikki rikokset ovat tärkeitä tapauksia, mutta valitettavasti on pakko katsoa mihin työpanosta suunnataan. Pyrimme ensin selvittämään näitä vakavampia eli henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Poliisille on annettu myös suuntaviivat, joiden mukaan talousrikoksiin panostetaan aika tavalla tänä päivänä.

Usein näyttö koostuu useasta eri asiasta ja se on eri palasten keräämistä.

Antti Luoto

Viime vuonna poliisi pystyi selvittämään kaikista rikoksista 76,6 prosenttia. Määrä on kuitenkin runsaat 4 prosenttia pienempi kuin viisi vuotta aikaisemmin. Poliisille tulee jatkuvasti uusia rikostyyppejä, kuten tietoteknisiä rikoksia, jotka ovat hankalampia selvittää kuin esimerkiksi perinteiset murtovarkaudet.

– Niissäkin on erilaisia variaatioita. Se miten teko on toteutettu, vaikuttaa siihen millä tavalla sitä voidaan selvittää, kertoo Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Antti Luoto.