1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Poliisi: Etälamauttimen käyttöön on jo ohjeistusta – kameratallenne avuksi jälkiarviointiin?

Etälamauttimen käyttöä ohjeistetaan ja valvotaan nyt samalla tavoin kuin muitakin poliisin voimankäyttövälineitä. Näin toteaa poliisitarkastaja Ari Alanen Poliisihallituksesta vastauksena apulaisoikeusasiamiehen eiliseen vaatimukseen ohjeistuksen ja koulutuksen parantamisesta. Erillistä ohjeistusta etälamauttimista ei nyt ole.

Kotimaan uutiset
Poliisin lamautin vyöllä.
Enja Heikkilä / Yle

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja kehotti keskiviikkona Poliisihallitusta laatimaan ohjeistuksen poliiseille etälamauttimen käyttämisestä. Kannanotto sai kimmokkeen taannoisesta tilanteesta, jossa anarkistit moittivat poliisin etälamauttimen käyttöä meluisan tapahtuman lopettamisessa ylimitoitetuksi.

– Etälamauttimen käyttöä ohjeistetaan ja valvotaan nytkin, aivan samalla tavoin kuin muitakin voimankäyttövälineitä, vastaa poliisitarkastaja Ari Alanen Poliisihallituksesta. Erillistä ohjeistusta etälamauttimista ei ole kuitenkaan laadittu.

Apulaisoikeusasiamies esitti myös etälamauttimiin liittyvän koulutuksen ja seurannan parantamista.

– Etälamauttimen käyttöön on käyttäjäkoulutus sekä vuosittain ylläpitokoulutus. Koulutuksen sisältö on vahvistettu ja ohjeistettu, huomauttaa Alanen.

Alanen kuvaa etälamautinta voimakkaaksi välineeksi, jonka käytöstä tehdään ratkaisu tapauskohtaisesti. Tällöin poliisi on arvioinut tilannetta, ja tullut tulokseen, että lievemmällä voimankäytöllä ei pärjää, mutta tilanteessa ei kuitenkaan tarvitse käyttää ampuma-asetta. Tällöin etälamautinta voi käyttää sellainen poliisi, joka on koulutettu välineen käyttöön. Näissä tilanteissa Alanen pitää etälamautinta yleensä ottaen hyvänä ja tarpeellisena välineenä.

– Etälamautin puoltaa hyvin paikkaansa niissä tilanteissa, joissa sitä on käytetty, arvioi Alanen.

Alanen muistuttaa, että poliisilla olevan etälamauttimen havaitsee helposti, ja se vaikuttaa rauhoittavasti uhkaavissa tilanteissa.

– Etälamauttimella on myös ennalta estävä vaikutus. Lukuisilta voimankäyttötilanteilta on kokonaan vältytty, kun poliisilla on nähty etälamautin, eikä ole haluttu sen kohteeksi, näkee Alanen.

Käyttötilanteita seurataan nytkin – kamerataltiointia tulevaisuudessa?

Suomen poliisi käyttää etälaumauttimia noin 300 kertaa vuodessa. Käyttötilanteita seurataan samalla tavoin kuin muidenkin voimankäyttövälineiden käyttöä.

– Kaikkia voimankäyttökertoja tilastoidaan, ja myös analysoidaan, onko näissä tilanteissa toimittu oikein. Tietojen avulla kehitetään koulutusta ja toimintataktiikkaa, toteaa Alanen.

Käytännössä hälytystehtävien kirjauksista näkee, onko poliisi joutunut käyttämään voimankäyttökeinoja ja millaisia ne ovat olleet.

Tämän lisäksi poliisiyksiköt keräävät omista tilanteistaan vuosiraportin. Kustakin voimankäyttötilanteesta poliisi täyttää lomakkeen, jossa hän kertoo varsin yksityiskohtaisesti tapahtumien kulusta. Poliisilaitos analysoi, onko toiminnassa ollut korjattavaa.

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja nosti esille mahdollisuuden taltioida etälamauttimen käyttötilanteet kameralla, kuten esimerkiksi Australiassa tehdään. Myös Alanen näkee tämän yhtenä vaihtoehtona. Poliisilla on jo koekäytössä niin sanottuja haalarikameroita, mutta vielä ei ole päätetty otetaanko kamera pysyvästi poliisien käyttöön.

Alasen mielestä olisi tavoiteltavaa, että kaikki voimankäyttötilanteet pystytään dokumentoimaan. Sen avulla pystyy jälkikäteen näkemään, miten tilanne on kehittynyt ja mitä siinä on tapahtunut.

– Tämä on molempien – niin voimankäytön kohteen kuin poliisinkin – oikeusturvan kannalta hyvä asia, painottaa Alanen.

Lue seuraavaksi