Leppävirta puoltamassa Kohmansalon malminetsintää

Leppävirran kunta aikoo puoltaa malminetsintälupaa Kohmansaloon kunnan itäisimpään osaan Heinäveden rajalla. Kaivoslain mukaista lausuntoa asiasta on pyytänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Leppävirta

Grafiittimalmin etsintäalue on lähes 1000 hehtaaria. Siellä on jo tehty kallioperäkartoitusta, näytteenottoa ja sähkömagneettista tutkimusta. Grafiittia käytetään mm. pattereissa ja kännyköissä . Näytteiden grafiittipitoisuus on paikoin jopa 35 prosenttia.

Hakijana on Oy Fennoscandian Resources Ab, etsinnän rahoittaa brittiläinen emoyhtiö. Rahaa kuluu ainakin 300.000 euroa.

Leppävirran kunnanhallituksen esitys on, että työ on tehtävä luontoa vahingoittamatta ja vaadittava vakuus tulee määrätä riittävän suureksi.