Asiantuntija: Komission veropäätös ei voinut ollut yllätys Applelle – summa oli

Apple maksoi Irlannissa voitoistaan veroja alimmillaan vain 0,005 prosenttia. Euroopan unionin komissio totesi verosopimuksen laittomaksi ja määräsi yhtiölle jättimäiset seuraamusmaksut. Irlanti ja Apple ovat luvanneet valittaa päätöksestä, joten edessä voi olla jopa vuosien oikeuskierrre.

talous
Applen logona takana on portaikko, jossa kävelee ihmisiä.
Jerome Favre / EPA

It-yhtiö Applen saamat 13 miljardin euron seuraamusmaksut eivät voineet olla yllätys yhtiölle, arvioi Helsingin yliopiston yliopistolehtori, oikeustieteen tohtori Kristiina Äimä.

– Päätös oli odotettavissa, Äimä totesi Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa.

Komissio perusteli asiaa sillä, että jäsenvaltiot eivät voi tarjota veroetuja valitsemilleen yhtiöille.

– Mutta tämä summa. Kun en tunne tapauksen yksityiskohtia, niin sitä en mitenkään ennakoinut.

Seuraamusmaksu oli Euroopan unionin tuomioistuimen aikaisempien linjausten mukainen. Käytännössä Applelle oli annettu yhteisöveroon liittyviä veroetuja huomattavasti enemmän kuin Irlannin normaalissa verojärjestelmässä yrityksille silloin myönnettiin.

Sittemmin Irlanti on muuttanut käytäntöjään.

Applen piti tietää riskit

Äimän arvion mukaan Applen johdon ja juristien piti ymmärtää, että sinänsä laillinen sopimus veroeduista oli riski. Yrityksen piti tietää takaisinperinnän mahdollisuudesta.

– Olettaisin, että Applen talousjohdossa ymmärrettiin, että tämä on veroriski.

– Kun tätä oikeuskäytäntöä on 60-luvulta asti seurannut ja kielletyksi valtiontueksi katsotun tuen perintä on siitä lähtien ollut tiedossa, niin en voi uskoa, että tämä olisi tullut Applelle täytenä yllätyksenä. Heillä on taatusti ollut verojuristien armeija neuvomassa asiassa.

Äimän arvion mukaan Applen saamien tukien perintä on periaatteessa ihan sama asia kuin esimerkiksi Suomessa verojen takaisinperintä tai sosiaalitukien perintä.

– Eihän tämä ilmiönä ole erikoinen. Jos mitä tahansa etua on perusteetta myönnetty yksityishenkilölle tai valtiolle, niin se peritään takaisin.

Tässä ongelmana on summan suuruus ja se kymmenen vuoden jakso, miltä ajalta tuet peritään. Lisäksi tulevat korkomenot.

Tukiskaala on ollut rajaton

Applen saamat veroedut eivät kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisia. Vastaavia verosopimuksia ovat tehneet muun muassa Google ja Starbucks. Niille eurooppalaiset valtiot ovat taanneet ennakkoratkaisuissaan jopa hyvin edullisia verokohteluja.

– Mutta jos perehtyy EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ihan 60-luvulta lähtien, niin eri jäsenvaltiot ovat erilaisia veronvapautuksia ja -lykkäyksiä ja maataloustukia ja muuta antaneet. Se, minkä tyyppisiä tukia valtiot ovat yrityksille myöntäneet, niin skaala on ihan rajaton.

Komissio on puuttunut vastaavaan Suomessakin. Esimerkiksi silloin, kun kuntien ja valtion liikelaitoksia yhtiöitettiin, mutta niihin ei sovellettu silloista verolainsäädäntöä ja konkurssilainsäädäntöä.