Maapallon tuhoutuneita metsäalueita korjataan vauhdilla

Ihmisen toiminta tuhoaa laajalti metsäalueita. YK on ottanut tavoitteekseen palauttaa tuhoutuneita metsäalueita. Tästä olisi valtavasti hyötyä niin luonnolle, ilmastolle kuin ihmisellekin.

luonto
Kaadetun ja kaatamattoman sademetsän välinen selkeä raja.
AP Graphics Bank

YK:n tavoite maapallon tuhoutuneiden metsäalueiden ennallistamiseksi täyttyy hyvää vauhtia. Asia kävi ilmi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n kongressissa Hawaijilla.

Jo kymmenet maat, järjestöt ja yritykset ovat hyväksyneet ns. Bonnin julistuksen, eli tavoitteen korjata 150 miljoonaa hehtaaria eli 1,5 miljoonaa neliökilometriä tuhoutuneita metsiä ja muita luontoalueita vuoteen 2020 mennessä.

Tähän mennessä hankkeet ovat käynnissä 1,13 miljoonan neliökilometrin osalta. Tavoite täydentyi, kun Malawi ja Honduras lupasivat tulla mukaan yhteensä 45 400 neliökilometrin alueella.

Lopullinen tavoite on 3,5 miljoonaa neliökilometriä vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaa noin kymmenkertaisesti Suomen pinta-alaa.

Bonnin julistuksen tuhoutuneiden metsäalojen kunnostamisesta panivat aluelle Saksa ja IUCN vuonna 2011. YK hyväksyi sen omaksi tavoitteekseen vuoden 2014 ilmastokokouksen yhteydessä.

Metsiä tuhoutuu mm. hakkuiden, kaivostoiminnan ja peltojen raivauksen takia.

Metsäpeitteen palauttaminen tuhoutuneelle alueelle olisi erittäin hyödyllistä niin maapallon ilmaston, eläimistön, samoin kuin paikallisten ihmisten ja liiketoiminnan kannalta.

IUCN arvioi, että lopullisen tavoitteen saavuttaminen toisi 170 miljardin dollarin vuosittaisen hyödyn, kun alueiden vesihuolto paranisi, viljasadot kasvaisivat ja metsäteollisuudella olisi raaka-ainetta. Lisäksi tuon alan metsittäminen sitoisi 1,7 miljardia tonnia hiilidioksidia ilmakehästä.

Lähteet: AFP, Yle