Iltakoulussa kylmää kyytiä Jyväskylän sivistystoimelle – 3,2 miljoonan euron säästöt löydettävä

Jyväskylän sivistyksen toimiala joutuu etsimään 3,2 miljoonan euron säästöt ensi vuoden talousarvioon, koska rahaa on jaossa viime vuotista vähemmän. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa joudutaan etsimään säästöjä tai lisätuloja 3,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntapalveluissa etsitään noin puolen miljoonan euron säästöjä tai lisätuloja.

taloussuunnittelu
Opettaja liitutaulun äärellä.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin tiistaina iltakouluasiana ensi vuoden talousarvion valmistelua. Kaupunginhallituksen talousarviokehys 2017 perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kaupungin tavoitteena on talouden tasapainottaminen niin, että lainaa ei tarvitsisi enää ottaa vuonna 2017.

Taloustavoitteeseen pääsemiseksi sivistyksen nettomenot saavat olla ensi vuonna 230,5 miljoonaa euroa eli noin 800 000 euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus nettomenoista saa olla noin 191 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen 39 miljoonaa euroa.

Koululaisten määrä kasvaa

Palvelutarpeen kasvusta johtuen sivistysmenojen arvioidaan nousevan noin 2,9 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus lisätarpeista on noin 2,5 miljoonaa euroa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osuus lisätarpeesta olisi 350 000 euroa.

Talousarviopaineita lisää varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten määrän kasvaminen Jyväskylässä. Lisäksi oppilashuolto on nostettava aluehallintoviraston edellyttämälle tasolle ja uusi opetussuunnitelma edellyttää täydennyskoulutuksen järjestämistä.

Työehtosopimuksen mukainen työn vaativuuden arviointi vaatii palkantarkistuksia ja opettajien vuosityöaikakokeiluun tarvitaan pientä lisärahoitusta. Myös hoitopäivämaksutulojen arvioidaan pienenevän ja palvelusetelituotannon vastaavasti kasvavan. Nämä yhteen laskettuna tarkoittaa noin 2,5 miljoonan euron lisätarvetta.

Miljoonasäästöjä haetaan monin keinoin

Menojen kattamiseksi ja talousarvion toteutumiseksi tarvitaan säästöjä tai lisätuloja yhteensä lähes 3,2 miljoonaa euroa. Iltakoulussa lautakunnalle esiteltiin useita säästökohteita.

Listalla oli muun muassa perusopetuksen ryhmien yhdistämistä, koulunkäynnin ohjaajien määrän tai tuntien vähentäminen, kielten opetusryhmien koon kasvattaminen, luontokoulun lakkauttaminen ja elämäntaitojen yksikön toiminnan hajauttaminen. Lisäksi ehdotetaan kuljetusjärjestelyjen tehostamista. Tulopuolella ehdotetaan iltapäivätoiminnan maksujen korottamista.

Varhaiskasvatuksen puolella esitetään perhepuistojen ja kerhotoiminnan lakkauttamista sekä päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamista lain sallimaan maksimiin.

Lautakunnat käsittelevät talousarviota syyskuussa

Sivistyslautakunta antaa esityksensä sivistyspalvelujen talousarviosta 21.syyskuuta. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antaa esityksensä jo 14. syyskuuta.

Kaikkien kaupungin lauta- ja johtokuntien tulee tehdä talousarvioesityksensä 23.syyskuuta mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa Jyväskylän kaupungin talousarvioksi 14.lokakuuta ja kaupunginhallitus oman esityksensä valtuustolle 21.marraskuuta.

Lopullisen talousarvioin nuijii päätökseen Jyväskylän kaupunginvaltuusto 28. marraskuuta.