Laatututkimus: Suomalaisyritykset eivät yllä kärkisijoille

American Society of Quality -laatuyhdistyksen tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaisyrityksillä on parantamisen varaa muun muassa asiakastiedon hyödyntämisessä ja laadun taloudellisten vaikutusten mittaamisessa.

Suomalaisyrityksen jäävät kansainvälisestä kärjestä työn laadun suhteen, ilmenee American Society of Quality -laatuyhdistyksen tuoreesta raportista. Suomalaisyritykset jäävät kilpaijoiden jalkoihin muun muassa asiakastiedon hyödyntämisessä ja laadun taloudellisten vaikutusten mittaamisessa.

Global State of Quality Research 2016 -tutkimuksessa selvitettiin muun muassa laadun strategista merkitystä, laatujohtamisen roolia ja laadun mittaamista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 665 organisaatiota 65 maasta. Suomesta vastauksia saatiin 101 kappaletta.

Vastauksista 59 prosenttia saatiin teollisuuden alalta ja 41 prosenttia palvelualalta

– Suomalaisyritykset kertovat lisänneensä panoksia laatuun, mutta tutkimuksen perusteella panosten kohdistaminen tapahtuu insinöörilähtöisesti, toteaa Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja Tani Järvinen.

Järvinen oli mukana koordinoimassa tutkimusta Suomessa. Hänen mukaansa asiakasrajapinnan kuuntelu, laadun taloudellisten vaikutusten mittaaminen, Big Datan hyödyntäminen ja toimittajaverkostojen hallinta ovat jääneet varjoon suomalaisyrityksissä.

Esimerksiksi vain reilut 20 prosenttia suomalaisorganisaatioista kertoo hyödyntävänsä tehokkaasti massiivisia tietoaineistoja eli big dataa. Tšekkiyrityksistä puolet ja saksalaisyrityksistö yli joka kolmas kertoivat hyödyntävänsä suuria tietoaineistoja.

Järvinen pitää huolestuttavana tutkimuksessa ilmennyttä tietoa, että suomalaisyrityksistä vain 51 prosenttia seuraa laatutoiminnan suoria taloudellisia vaikutuksia. Maailmanluokan organisaatioissa vastaava luku on 80 prosenttia.