Ekaluokkalaisten kokeilu saattaa vähentää kiusaamista – Testiluokalla pyyhkii hyvin

Iisalmessa kokeillaan uutta tapaa muodostaa koululuokka. Avoimen aloituksen kokeilussa luokka kootaan vasta parin viikon koulunkäynnin jälkeen. Opetusryhmät muodostetaan sen perusteella, miten lapset tulevat keskenään toimeen. Avoimen aloituksen toivotaan kitkevän mahdollista kiusaamista.

Kotimaa
Kirkonsalmen koulun ekaluokkalaisia.
Kirkonsalmen koulun ekaluokkalaiset opiskelevat edelleen vaihtelevan kokoisissa ryhmissä, vaikka omat luokat onkin jo jaettu.Sakari Partanen / Yle

Kirkonsalmen koulussa ekaluokkalainen Riia-Leena viittaa reippaasti, kun opettaja tenttaa luokalta vastauksia matemaattisiin pulmiin. Matematiikka on hänen suosikkiaineensa. Riia-Leenan luokka on yksi Suomen ensimmäisistä, jolla on kokeiltu avointa koulun aloitusta.

Avoin koulun aloitus -metodissa oppilaat käyvät koulua erilaisissa kokoonpanoissa kaksi ensimmäistä kouluviikkoa. Opettajat laittavat merkille, ketkä lapset toimivat parhaiten yhdessä ja vasta sitten oppilaat jaetaan omiin luokkiinsa. Riia-Leenan oma luokka on siis ollut yhdessä vasta viikon.

Luokkien kokoamisessa huomioidaan esimerkiksi se, aiheuttavatko jotkut lapset yhdessä häiriötä. Lisäksi voidaan ottaa huomioon ystävyksien omia toiveita pysyä samalla luokalla. Tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen kokoelma erilaisia lapsia kullakin luokalla.

Toiveena kiusaamisen ehkäiseminen

Erityisopettaja Laura Koponen näkee järjestelyssä vain hyviä puolia, vaikka se on opettajalle työläämpi.

Saila ja Riia-Leena Sonninen
Saila ja Riia-Leena Sonninen ovat tyytyväisiä avoimeen koulun aloitukseen.Sakari Partanen / Yle

– Tämä on ollut minulle mielenkiintoinen ja antoisa kokemus. Toivottavasti oppilaille myös. Ainakin he ovat saaneet paljon kavereita ja turvallisia aikuisia ympärilleen, Koponen selittää.

Oppilailta ja vanhemmilta onkin tullut hyvää palautetta.

– Parasta tässä on se, että samalla oppii tuntemaan kaikki ekaluokkalaiset. Myös kaikki oppilaat oppivat luottamaan kaikkiin opettajiin, kun ei ole heti vain "minun luokka" ja "minun ope".

– Toivottavasti tällä on myös kauaskantoisia kiusaamista ehkäiseviä vaikutuksia. Kun lapset tuntevat kaikki toisensa, niin kukaan ei ehkä halua kiusata, Koponen tuumaa.

"Tämä on sitä nykyaikaa"

Riia-Leenan äiti, Saila Sonninen, on hyvin tyytyväinen uuteen koulun aloitukseen. Sonnisen esikoinen aloitti koulun perinteisellä ennakkojaolla neljä vuotta sitten. Tästä syystä äitiä jännitti nyt etukäteen paljon enemmän, kuin koulun aloittavaa tytärtä.

– Tämä on lähtenyt hienosti käyntiin. Riia-Leenalla on paljon kavereita ja luokka on eloisa. Siellä on monentasoisia lapsia ja opettaja on mukava, Sonninen kertoo.

– Riia-Leena on lähtenyt kouluun rennosti ja iloisena. Minusta tällä järjestelyllä on ehdottomasti tulevaisuutta. Tällä tavalla kaikki tutustuvat kaikkiin ja ryhmäytyminen on helpompaa. Uskon, että tämä on sitä nykyaikaa, Sonninen jatkaa.