Hej, ruotsin kieli kuuluu myös tulevaisuudessa – Jätkäsaari vetää suomenruotsalaisia

Ruotsinkielisten asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä erityisesti Helsingin etelä- ja kaakkoisosissa.

taloudelliset ennusteet
Ilmakuva Helsingin keskustasta.
Jouko Tapper / Yle

Helsingin ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa tulevina vuosina, kertoo uusi väestöennuste. (siirryt toiseen palveluun) Ruotsinkielisten määrä on kasvanut pääkaupungissa vuodesta 2008 ja kasvu jatkuu. Ennusteen mukaan ruotsinkielinen väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä 6 400 hengellä eli äidinkielenään ruotsia puhuvia olisi tuolloin 42 400.

Ruotsinkielisten asukkaiden määrän ennustetaan kasvavan erityisesti kaupungin eteläisissä ja kaakkoisosissa. Erityisesti Jätkäsaaren alueen oletetaan vetävän myös ruotsinkielistä väestöä.

Kasvusta huolimatta ruotsinkielisten osuuden koko väestöstä ennustetaan pienenevän, koska suomen- ja vieraskielisten määrän ennustetaan kasvavan ruotsinkielisten määrää nopeammin.

Virolaisten kiinnostus hyytynyt

Helsingin nopean väestökasvun ennusteessa varaudutaan siihen, että ulkomailta Suomeen muuttaisi 4 000 ihmistä vuosittain. Viime vuonna vieraskielisiä (eli äidinkielenä muu kuin suomi, ruotsi tai saame) muutti Helsinkiin 3 500 henkeä enemmän kuin kaupungista lähti.

Meidän vetovoimamme ei ole säilynyt yhtä hyvänä, mitä se oli vielä pari vuotta sitten

Pekka Vuori

– Nopeassa väestönkasvun ennusteessahan oletetaan, että Helsingin talous kehittyy todella hyvin. Silloin meillä on vetovoimaa myös muista Euroopan maista. Kun 2000-luvun lopulla taloudellinen kriisi iski etenkin Etelä-Euroopan maihin, se näkyi muuttona Helsinkiin ja Suomeen. Väkeä lähti uusista maista virtaamaan parempien ansioiden perään, järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori tietokeskuksesta sanoo.

Vuori muistuttaa, että ulkomaalaismuuton ennustaminen on hankalaa, koska siihen liittyy niin monia tekijöitä.

– Virosta muutto ei enää kasva, mikä antaa viitteitä siitä, että meidän vetovoimamme ei ole säilynyt yhtä hyvänä kuin mitä se oli vielä pari vuotta sitten. Voi myös olla, että Viron muuttoalttiit ikäluokat ovat jo pienempiä kuin aikaisemmin.

Useita elinvuosia jäljellä

Helsingin kaupungin tietokeskuksen uudessa ennusteessa esitellään kolme erilaista näkymää seudun kasvuun. Helsingissä asuu 34 vuoden päästä ennusteesta riippuen noin 87 000–238 000 ihmistä enemmän kuin nyt.

Helsingin väestön ikärakenne muuttuu merkittävästi seuraavien vuosikymmenten aikana, koska iäkkäiden asukkaiden määrä ja osuus väestöstä kasvaa. Esimerkiksi yli 85-vuotiaiden määrä kolminkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Myös paineet koulutukseen ja koulurakennusten kuntoon jatkuvat Helsingissä lähivuosina, sillä peruskouluikäisten määrä jatkaa kasvuaan 2030-luvulle saakka.

Otsikkoa tarkennettu 8.9. kello 20.06.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus