1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Meri-Rastila, Helsinki

Meri-Rastilan kiisteltyyn metsään saa rakentaa – valitukset eivät menneet läpi

Metsän tilalle saa rakentaa asuntoja, vaikka niiden rakentamista on vastustettu vuosia. Luontoväen mukaan valittaminen ei kuitenkaan ole ollut turhaa.

Meri-Rastila on yksi Helsingin kaupungin täydennysrakentamiskohteista Kuva: Serum arkkitehdit Oy / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Helsingin Meri-Rastilaa koskevan osayleiskaavan saamat valitukset perusteettomina.

Hylkäyspäätös tarkoittaa sitä, että Helsingin valtuuston jo joulukuussa 2013 hyväksymä osayleiskaava tulee voimaan.

Asukasaktiivit ja Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry valittivat hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätöksestä, joka mahdollistaa 2000 asukkaan asuinalueen rakentamisen Meri-Rastilan rantametsään.

Osayleiskaava on herättänyt paljon kiistelyä, sillä etenkin alueen asukkaat ovat vastustaneet virkistysalueelle rakentamista vuosien ajan.

Osayleiskaavan tarkoitus on laajentaa asuntoaluetta ja tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet asunnot pyritään sijoittamaan kävelyetäisyydelle metroasemasta. Lisäksi tavoitteena on muun muassa säilyttää alueen arvokkaat luontokohteet ja hyvät virkistysmahdollisuudet.

KHO viittaa päätöksessään muun muassa kaavaa varten tehtyyn luontoselvitykseen, jonka mukaan suunnittelualueella ei ole uhanalaisten tai erityisesti suojeltavien eliölajien esiintymispaikkoja tai suojeltavia luontotyyppejä.

Luontoväki: Valittaminen kannatti

Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan valituksella on kuitenkin ollut myönteisiä vaikutuksia, sillä kaupunkisuunnittelulautakunta poisti yleiskaavaluonnoksesta Meri-Rastilan metsään sijoitetun lisärakentamisen ja laajahko alue metsää päätyi uuteen luonnonsuojeluohjelmaan.

Yhdistys toivookin edelleen, että metsän asemakaavoittamisesta asuinalueeksi luovuttaisiin, koska Meri-Rastilaan on joka tapauksessa tulossa runsaasti asuntoja täydennysrakentamisen kautta.

Myös kiisteltyjen pyöräkaistojen valitukset nurin

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi maanantaina myös valituslupahakemukset, jotka koskivat Mechelininkadulle Töölöön suunniteltuja pyöräkaistoja.

Helsinki on päättänyt, että Töölöön rakennetaan pyöräteiden sijaan pyöräkaistat. Samalla sekä jalkakäytävät että autotie kaventuvat ja raitiovaunu-pysäkkien paikkoja harvennetaan.

Muutokset ovat herättäneet runsaasti keskustelua, sillä niiden takia Mechelinin-kadulta poistuu noin sata pysäköintipaikkaa.

Asiasta tuli korkeimpaan hallinto-oikeuteen 17 valitusta, joissa vaadittiin asian palauttamista uuteen valmisteluun. Valitusluvan myöntämisedellytykset eivät kuitenkaan täyttyneet, joten valituslupaa ei myönnetty.

Juttua tarkennettu 13.9. lisäämällä sana valituslupahakemus Mechelininkadun pyöräkaistoja käsittelevään osioon.