Tampereella valmistaudutaan soteen: selvitys esittää kaupungin sairaalan ja Taysin yhdistämistä

Valkeakosken sairaalan päivystystoimintaa esitetään jatkettavaksi nykyisessä laajuudessaan.

Kotimaa
Tays-logo sairaalan seinässä.
Petri Aaltonen / Yle

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin yhteistyönä valmistuneessa somaattisen erikoissairaanhoidon selvityksen väliraportissa ehdotetaan Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan hallinnollista yhdistämistä.

Yhteiseen organisaatioon tulisi selvitysmiehenä toimineen projektiylilääkäri Hannu Päivän mukaan pyrkiä jo vuoden 2018 alusta, jotta julkisen puolen erikoissairaanhoidon kokonaisuus on valmis uuden maakuntahallinnon aloittaessa toimintansa.

Selvityksessä esitetään myös, että erikoissairaanhoito jatkuisi toistaiseksi Pirkanmaalla Taysin ja Hatanpään lisäksi myös Valkeakosken ja Vammalan sairaaloissa. Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativa leikkaustoiminta keskitettäisiin kuitenkin vuonna 2019 vain Tampereella ja Valkeakoskella sijaitseviin sairaaloihin.

Tampereen Hatanpään sairaalan pääsisäänkäynti
YLE / Petri Aaltonen

Tays Keskussairaala keskittyisi päivystys- ja raskaaseen kirurgiaan, Hatanpään sairaala päivä- ja vuodeosastohoitoa vaativaan kiireettömään leikkaustoimintaan ja Valkeakosken sairaala päiväkirurgiaan.

Vammalan sairaalaa kehitetään

Väliraportin mukaan Vammalan sairaalassa voitaisiin jatkossa tehdä muun muassa avohoidon toimenpiteitä sekä tarjota uudenlaisia poliklinikkapalveluja ja leikkauspotilaiden jatkohoitoa. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon asiantuntemusta vaativat lääkeinfuusiot ja –injektiot, sydämen rytminsiirrot, paikallispuudutuksessa tehtävät leikkaustoimenpiteet sekä kotisairaalan toiminta soveltuisivat hyvin Vammalassa tuotettaviksi.

Maanantaina kokoontunut sairaanhoitopiirin hallitus linjasi, että Vammalan sairaalan toiminnan kehittämistä käsitellään tulevan talousarviokäsittelyn yhteydessä muun muassa Talvikki-hankkeessa syntyneiden esitysten pohjalta.

Kaikki neljä sairaalaa tuottaisivat erikoissairaanhoidon palveluita vuodeosastoillaan ainakin vuoden 2019 alkuun asti. Jos toisenlaista ratkaisua vuodeosastotoiminnan sijoittumisesta pohditaan, tehdään se vasta uudessa maakuntahallinnossa. Sairaaloiden painopisteet ja työnjakosuunnittelu valmistuvat osana selvitystyötä syksyn 2016 aikana.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti lähettää selvityksen tässä vaiheessa lausunnoille yhteistyötoimikuntaan, aluesairaaloiden johtokunnille, sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sekä Tampereen yliopistolle ja ammattikorkeakoululle.

Yöpäivystystä ei keskitetä

Selvityksestä vastannut projektiylilääkäri Hannu Päivä toteaa, että koko maakunnan yöaikaisen päivystystoiminnan keskittämisestä Tays Ensiapu Acutaan tulee aika ajoin toiveita sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta. Se ei ole kuitenkaan nykytiloissa mahdollista, sanoo Päivä.

Valkeakosken sairaalan julkisivu
Antti Eintola / Yle

– Selvityksessä esitetään jatkettavaksi Valkeakosken sairaalan päivystystoimintaa nykyisessä laajuudessaan, ellei lainsäädäntö tule edellyttämään keskeisten erikoisalojen päivystäjien työskentelyä fyysisesti Valkeakosken yksikössä. Tällöin ehdotuksena on, että Valkeakosken yksikölle haettaisiin lupaa toimia perusterveydenhuollon päivystysyksikkönä ja sairaalan toimintaa tuettaisiin vaadittavilla ympärivuorokautisilla kuvantamispalveluilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteilla olevan lainsäädännön mukaan vaativia, potilaan yöpymistä edellyttäviä leikkauksia voitaisiin jatkossa tehdä vain sellaisissa sairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Koska Hatanpään sairaalassa ei ole yhteispäivystystä, hallinnollinen yhdistyminen Taysin kanssa turvaisi myös leikkaustoiminnan Hatanpäällä. Päiväkirurgisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä muissakin sairaaloissa.