Meri- ja lääketeollisuuden noste vahvistaa yrittäjien uskoa

Noin 40 prosenttia Varsinais-Suomen pienistä ja keskisuurista yrittäjistä odottaa suhdannenäkymien paranemista.

yrittäjyys
Mies hitsaa.
Jarkko Riikonen / Yle

Varsinaissuomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuudennäkymät jatkuvat yleisesti ottaen positiivisina.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä pk-yritysbarometrista selviää, että noin 40 prosenttia maakunnan yrittäjistä odottaa suhdannenäkymien paranevan. Noin 10 prosenttia ennakoi puolestaan tilanteen huononemista.

Toiveikkuutta vahvistaa erityisesti Turun telakan ja lääketeollisuuden hyvä tilanne. Myös viennin odotetaan kasvavan voimakkaasti kaikilla toimialoilla. Maakunnan pk-yrityksistä 18 prosentilla on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.