Talvivaaran pilaamat järvet yhä heikossa kunnossa – "Asialla ei sinällään ole kiire"

Talvivaaran kaivoksen saastuttamien vesistöjen kunnostus ei ole vielä edennyt. Konkurssiin mennyt Talvivaara Sotkamo Oy määrättiin viime vuonna puhdistamaan järvet.

Talvivaara
Kartta Sotkamosta Terrafamen kaivoksen läheisistä järvistä.
Pilaantuneet järvet, Salminen ja Ylä-Lumijärvi, sijaitsevat aivan kaivosalueen rajamailla.Karttapohja: Google, pienempi kartta: kuvakaappaus Google mapsistä

Konkurssiyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy:n saastuttamista järvistä ensimmäisenä kunnostettaviksi määrättiin joulukuussa 2015 Salminen ja Ylä-Lumijärvi. Molemmat järvet ovat pieniä – pinta-aloiltaan noin 6–7 hehtaarisia.

Kainuun ELY-keskus määräsi, että Talvivaara Sotkamo Oy:n on puhdistettava kaivoksen kupeessa sijaitsevat järvet alkuperäiseen tilaansa.

Järvien eteen ei ole vielä tehty mitään. Tilanne ei ole Kainuun ELY-keskuksen mukaan akuutti, sillä järvien tilaa seurataan aktiivisesti ja niiden tila on vakaa.

– Asialla ei sinällään ole kiire, koska muutosta huonompaan ei ole tapahtunut tai tapahtumassa, toteaa Kainuun ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

Kaivoksen alapuolisten vesistöjen kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa ensin Salmisesta ja Ylä-Lumijärvesta, sillä arvion mukaan niiden tila tuskin kohenee ilman ihmisen apua.

Suunnitelmissa on, että myöhemmin niiden kunnostuksista saatujen kokemusten perusteella jatkettaisiin muiden saastuneiden vesistöjen kanssa.

Minkäänlaista aikataulua ei tällä hetkellä ole. Myllyoja arvioi, että korjauksiin tuskin ruvetaan ainakaan vuoden sisällä, mutta ehkä lähivuosina. Myöskään aluehallintovirastojen lupia ei ole vielä haettu.

– Järvien tilaa seurataan tarkasti. Ei ole niin, että tila huononisi sen takia, että niitä ei nyt kunnosteta, painottaa Myllyoja.

Ylä-Lumijärvi Talvivaaran  kaivosalueella.
Ylä-Lumijärvi on pinta-alaltaan noin 6 hehtaarin kokoinen pieni järvi. Salminen on kooltaan hitusen suurempi. Tiina-Leena Kurki / Yle

Kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy teki konkurssin vuoden 2014 marraskuussa. Epävarmaa on, pystyykö yhtiö tekemään käytännössä mitään järvien hyväksi. Jos ei, joutuvat maksajiksi todennäköisesti veronmaksajat.

– Kyllähän se ilmeisemmin sitten jää valtion maksettavaksi. Tätä asiaa ei ole senkään takia kiirehditty, että pystytään huolella miettimään mitä kannattaa tehdä ja myös ajallisesti on tärkeää miettiä, että kunnostaminen tehdään oikeaan aikaan.

Kunnostettavaa riittää

Pilaantuneita vesistöjä on Oulujoen suunnalla Salminen, Kalliojärvi, Kalliojoki ja kaivospiirissä oleva Kolmisoppi. Vuoksen vesistön suunnassa saastumista on tapahtunut Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä.

Ei ole niin, että tila huononisi sen takia, että niitä ei nyt kunnosteta

Sari Myllyoja

Kunnostusta kaipaavien vesistöjen rannoilla on Myllyojan mukaan muutamia vapaa-ajan asuntoja, mutta ei vakituista asutusta.

– Kyllähän näissä on pohjalla kerrostuneisuutta eli luontainen syys- ja kevätkierto ei tapahdu, kuvailee Myllyoja suurimpien järvien eli Kivijärven ja Kalliojärven tämänhetkistä tilaa.

Kainuun ELY-keskus seuraa nikkelikaivoksen alapuolisten vesistöjen tilaa säännöllisesti. Uusin katsaus on kesäkuulta (siirryt toiseen palveluun) ja seuraava on tulossa loppuvuoden aikana.

Myllyojan mukaan on mahdollista, että joidenkin vesistöjen tilanne voi ajan myötä kohentua hieman itsestään.

– Yksi vaihtoehto on, että luontainen kunnostuminen on jonkin järven osalta mahdollista. Seuraamme esimerkiksi Kalliojärven luontaista kunnostumista ja vesistön tilan kohenemista.

Terrafamella ei velvoitteita

Salmisen ja Ylä-Lumijärven korjauskustannuksia ei ole vielä arvioitu. Ennen konkurssiaan Talvivaara Sotkamo Oy teki selvityksiä mahdollisista korjausmenetelmistä. Järvien pohjia voidaan esimerkiksi imuruopata. Myös lupaviranomainen ottaa kantaa asiaan.

Kyllähän näissä on pohjalla kerrostuneisuutta eli luontainen syys- ja kevätkierto ei tapahdu.

Sari Myllyoja

Järvien kunnostamista saattaa mutkistaa se, että monet laitteet ja laitokset ovat nykyään kaivosta pyörittävän valtion erityisyhtiö Terrafamen omistuksessa ja käytössä. Uutena toimijana Terrafamella ei ole velvollisuuksia järvien suhteen.

– Se saattaa edellyttää, että kunnotuksessa joudutaan käyttämään Terrafamen käytössä olevia laitteistoja. Siitä on tietenkin sitten sovittava toiminnanharjoittajan kanssa, että miten yksityiskohdat toteutetaan, sanoo Myllyoja.

15.9.2016 klo 9.03 Täsmennetty: ELY-keskuksen päätös velvoittaa vain Talvivaara Sotkamo Oy:tä, ei konkurssipesää.