Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle merkittävä rahoitus uutta professuuria varten

Yliopisto saa Sähköenergialiitto ry Seneriltä 100 000 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan.

professorit
Lappeenrannan teknillisen yliopiston seinää.
Yle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto saa merkittävän rahoituksen uutta professuuria varten. Sähkenergialiitto ry Sener rahoittaa energiamarkkinat ja energiajärjestelmät -professuuria kolmen vuoden ajan 100 000 eurolla vuodessa.

Rahoitukseen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta. Niiden rahoituksen suuruus määräytyy professuurin tulosten perusteella.

Uusi professori aloittaa tehtävässä vuoden 2017 alkupuolella.

Huoltovarmuus tärkeä osa

Professin tehtäviin kuuluu sähkö-, lämpö- ja kylmäenergiajärjestelmien kokonaistaloudellinen tarkastelu. Tehtävät painottuvat energian tuotantoon ja energian loppukäyttöön eri näkökulmista.

Tärkeä osa professorin tehtäväkentässä on kansallisen huoltovarmuusnäkökulman huomioiminen ja osallistuminen alan julkiseen keskusteluun.

Senerin mukaan energiamarkkinoiden ja -järjestelmien murros jatkuu tulevinakin vuosina nopeana. Sener haluaa professuuria rahoittamalla parantaa puolueettomaan tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa Suomessa.

– Huoltovarmuuden kannalta on olennaista, että markkinaehtoisen toiminnan edellytyksiä energiamarkkinoilla ei vaaranneta siirryttäessä vähäpäästöisempään tuotantoon, tähdentää Senerin asiamies Jarkko Lehtonen tiedotteessa.

Energiamarkkinat ja niiden vaikutus koko energiajärjestelmään on ollut yksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston erikoistumisalue sähkömarkkinoiden avaamisesta lähtien. Uusi professuuri vahvistaa yliopiston mukaan osaamista entisestään.

Artikkelia korjattu 14.9.2016 kello 11:02: Uudessa professuurissa ei aloita yliopiston nykyinen professori Jarmo Partanen, kuten artikkelissa aiemmin sanottiin. Maininta Partasesta on poistettu.