Talvivaaran kaivoksen vesienkäsittelyä tehostetaan – vedet ohjataan keskuspuhdistamolle

Keskitetty vedenpuhdistamo tuo kustannussäästöjä ja parantaa puhdistetun veden laatua. Laitoksen ympäristölupa on kuulemisvaiheessa.

Talvivaara
Kaivosalue Sotkamon Talvivaarassa.
Kaivosalue.Tiina-Leena Kurki / Yle

Talvivaaran kaivoksen alueelle Sotkamoon rakennetaan parhaillaan keskitettyä vedenpuhdistamoa. Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo, että laitos on tarkoitus ajaa käyntiin lokakuun lopussa ja täydessä toiminnassa se olisi marraskuun aikana.

Vedenpuhdistamossa käytetään samaa teknologiaa, mikä on ollut käytössä hajautetuissa kenttäpuhdistamoissa. Lukkaroisen mukaan keskitetyllä vedenkäsittelyllä pyritään parantamaan vedenpuhdistuksen kustannustehokkuutta ja laatua.

– Jatkossa kaikki puhdistettavat kaivosvedet ohjataan keskuspuhdistamolle, mikä on oleellisesti kustannuksiltaan aikaisempaa tehokkaampaa. Toisaalta täyden mittakaavan laitoksessa prosessin ohjaus on aikaisempaa luotettavampaa ja sitä kautta puhdistetun veden laatukin tulee olemaan parempaa.

Voimme varmistaa, että vesien puhdistus toimii laadullisesti halutulla tavalla.

Joni Lukkaroinen

Terrafame Oy hakee keskitetylle vedenpuhdistamolle ympäristö- ja toiminnanaloittamislupaa (siirryt toiseen palveluun) Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Hakemus on pyydetty käsittelemään kiireellisenä.

– Kustannustehokkuuteen ja puhdistetun veden laatuun liittyvät edut ovat niin painavia, että olemme halunneet viedä lupaprosessia kiireellisesti eteenpäin, Lukkaroinen sanoo.

Yhtiö hakee muutosta sakkojen käsittelyyn

Kaivoksen alueella on tällä hetkellä alle kuusi miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä. Määrä on lähes puolittunut vuoden takaisesta. Kun kaikki kaivosalueelle tulevat vedet, sadevedet ja muut vedet, kerätään talteen ja puhdistetaan keskitetyssä vedenpuhdistamossa, paikallisia kenttäpuhdistamoita ei enää Lukkarosen mukaan tarvita.

– Sitä kautta kenttäpuhdistamojen läheisyyteen syntyneitä sakkoja ei myöskään tule.

Yhtiö on hakenut muutosta sakkojen käsittelyn osalta vuonna 2014 annettuun ympäristölupaan. Lupa ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vedenpuhdistamon sijainti kaivosalueella.
Keskusvedenpuhdistamo sijaitsee kipsisakka-altaan läheisyydessä.Kuvakaappaus ympäristölupahakemuksesta

Yhtiön alkuperäisessä ympäristöluvassa sakat sai sijoitaa kipsisakka-altaan samalle lohkolle, mutta vuoden 2014 luvassa sakat luokiteltiin vaaralliseksi jätteeksi, joten niille on rakennettava erilliset sijoituspaikat.

– Tämä on se asia, mistä olemme valittaneet eteenpäin. Myös tämän luvanhaun yhteydessä olemme pyytäneet tähän asiaan muutosta. Näkemyksemme on, että niin puhdistustehokkuuden kuin hyvän lopputuloksen kannalta on järkevää, että sakat ajetaan samaan lohkoon.

Jatkossa kaikki puhdistettavat kaivosvedet ohjataan keskuspuhdistamolle.

Joni Lukkaroinen

Hakemuksen mukaan keskuspuhdistamolta tuleva sakka ja loppuneutraloinnin alitteet ovat fysikaalisilta ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavia niin, että ne voidaan sijoittaa samalle jätealueelle.

Jos erillisiä sakka-alueita ei tarvitse jatkossa rakentaa, syntyy siitä myös säästöjä.

– Sillä ei ole kuitenkaan sinällään kustannusmerkitystä, ovatko ne yhdessä vai erillään. Prosessin toimivuuden kannalta oleellista on, että ne sijoitetaan järkevästi, Lukkaroinen sanoo.

Kuinka merkittävä lupa on kaivoksen jatkolle?

Valtio on antanut Terrafamelle vuoden loppuun asti aikaa etsiä yksityistä rahoitusta kaivoksen toiminnan jatkamiseksi. Keskitetty vedenpuhdistamo tuo merkittäviä kustannussäästöjä, joten myös ympäristöluvalla on merkitystä kaivoksen jatkumisen kannalta, Lukkaroinen sanoo.

– Ilman muuta sillä on merkitystä, mutta paljon oleellisempi merkitys luvalla on ympäristön kannalta. Se on kuitenkin teollisen mittakaavan järkevä puhdistamo kaivosvesille.

– Kustannustehokkuus on yksi syy, mutta yhtälailla se, että voimme varmistaa, että vesien puhdistus toimii laadullisesti halutulla tavalla, Lukkaroinen jatkaa.