Oppilaat jopa viikon ilman luokanopettajaa – Rahapula hankaloittaa sijaisten palkkaamista

Sijaisten palkkaamisesta säästetään yhä haastavan taloustilanteen takia, kertoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Koulutus ja kasvatus
Oppilaat viittaavat luokassa.
Taloustilanne haastaa kunnat lyhytaikaisissa sijaisuuksissa. Kuvituskuva.Marjut Raunio / Yle

Koulut palkkaavat opettajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin yhä nihkeästi, arvioi Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Puhutaan muutamasta päivästä tai joissakin tapauksissa viikosta. Tilanne hoidetaan siten, että opettaja vastaa yhdestä tai useammasta ryhmästä samanaikaisesti, Luukkainen kuvailee kentältä kuulemaansa tietoa.

Luukkaisen mukaan kysymys on rahasta. Kunnat pyrkivät säästämään menoissaan. Hän kertoo, että ilmiö on laajentunut valtakunnalliseksi.

Jos sijaista ei oteta, niin vaarannetaan myös turvallisuus.

Olli Luukkainen

– Joka ainoa koulupäivä pitää saada perusopetussuunnitelman mukaista opetusta. Jos sijaista ei oteta, niin vaarannetaan näiden tavoitteiden saavuttaminen ja myös turvallisuus, Luukkainen kertoo.

Yksi indikaattori tilanteesta on OAJ:n luottamusmiehiltä keräämät tiedot, joiden mukaan noin vajaata kolmannesta peruskouluista ja lukioista on ohjeistettu olemaan palkkaamatta koulun ulkopuolisia sijaisia alle kolmen päivän sijaisuuksiin. Tiedot ovat vuodelta 2015.

Pienillä paikkakunnilla hankala löytää sijaisia

Tilanne on haastava myös Kajaanissa, jossa kaupunginjohtaja on antanut alkusyksyllä ohjeen, jonka mukaan muun muassa lyhytaikaisten sijaisten käytössä tulee käyttää äärimmäistä harkintaa.

Kajaanin perusopetuksen johtaja Päivi Rissanen kuitenkin kiistää, että kyse olisi Kajaanissa esimerkiksi viikosta, vaan korkeintaan muutamasta tunnista tai parista päivästä.

Voi olla, että joku opettaja katsoo naapuriluokkaa oman tunnin ohella.

Päivi Rissanen

– Voi olla, että joku opettaja katsoo naapuriluokkaa oman tunnin ohella. Jonkin verran myös koulunkäyntiavustajien panosta voidaan hyödyntää, Rissanen kertoo.

Taloudellisten syiden lisäksi tilanteeseen voi vaikuttaa pienemmillä paikkakunnilla myös se, ettei päteviä sijaisia löydy. Kasvukeskuksissa reservi on laajempi. Kajaanissa päteviä lyhytaikaisia sijaisia on ollut hankalampi löytää sen jälkeen, kun paikkakunnan opettajankoulutuslaitos lakkautettiin vuonna 2010.

– Sijaisia, ja varsinkaan päteviä sijaisia, ei juurikaan ole saatavilla. Täten joudumme tekemään sisäisiä järjestelyjä ja palkkaamaan epäpäteviäkin sijaistamaan, kertoo Kajaanin perusopetuksen johtaja Päivi Rissanen.

Opettajille maksetaan korvaus

OAJ:n Luukkainen sanoo, että sijaisten palkkaamisen tulisi tapahtua automaattisesti.

– Tärkeä asia on, että kunnallisella tasolla ymmärretään, että ensisijainen tehtävä kouluilla ei ole pyörittää päivää läpi, vaan lain edellyttämällä tavalla jokaiselle turvata ja taata opetussuunnitelman mukainen opetus ja kouluturvallisuus, Luukkainen kuvailee.

KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Hannu Freund puolestaan korostaa, ettei esimerkiksi kahden luokan samanaikainen opettaminen ole laitonta. Opettajillekin maksetaan tästä korvaus, hän sanoo.

– Kysymys on, että kumpi on pienempi ongelma. Saadaanko hätäisesti sijaistamaan joku, joka ei pysty valmistautumaan tai joku, joka tietää luokan ja ehtii hoitamaan asiaa, Freund kuvailee.