Perinteiset paloautot eivät riitä – vaaralliset aineet vaativat järeämmän kaluston

Palavien nesteiden sekä vaarallisten aineiden aiheuttamien onnettomuuksien torjuntaan eivät perinteiset paloautojen sammutusjärjestelmät riitä. Sellaisiin tilanteisiin tarvitaan erityinen vahingontorjunta-auto, joka on otettu käyttöön Sotkamon paloasemalla.

pelastustoimi
Kainuun pelastuslaitoksen vahingontorjunta-auto.
Sotkamon paloasemalla on sijoitettu uusi vahingontorjunta-auto.Laura Tolonen / Yle

Sotkamon paloasemalla on otettu käyttöön uusi vahingontorjunta-auto. Kainuun pelastuslaitoksen alueella auto on ensimmäinen ja se on tarkoitettu vaarallisten aineiden ja palavien nesteiden aiheuttamien onnettomuuksien torjuntaan. Uuden välineistön lisäksi autoon on kerätty hajasijoitettuna ollutta erikoiskalustoa muilta Kainuun pelastuslaitoksen paloasemilta.

– Kalustoa löytyy muun muassa kaikenlaiseen pumppaus- ja tukkimistoimintaan, sekä vesivahinkojen torjuntaan. Myös suurliikenneonnettomuudessa lämpimän hoitopaikan rakentaminen onnistuu tämän auton kalustolla, eli meillä on lämmitettävä ilmakaariteltta, joka toimii hoitopaikkana ja tarvittaessa pelastushenkilöstön tauko- ja pukeutumistilana, kertoo Sotkamon paloasemalta Kainuun pelastuslaitoksen paloesimies Heikki Piirainen.

Uusia laitteita

Uudessa vahingontorjunta-autossa olevat uudet laitteet liittyvät muun muassa erilaisten vuotojen tukkimiseen. Sellaisia laitteita ei Kainuun pelastuslaitoksella aikaisemmin ole ollut.

Vahingontorjunta-auton sisäosa.
Vuotojen tukkiminen onnistuu aikaisempaa paremminLaura Tolonen / Yle

– Auton mukana on tullut lisää varoaltaita sekä vuodon kiinniottamiseen ja hallintaan liittyvää kalustoa.

Kipsisakka-altaan vuodon kokoisia onnettomuuksia ei tällä uudella autolla kuitenkaan pystytä torjumaan.

– Ne ovat niin suuressa mittakaavassa, ettei näillä semmoisia vuotoja oteta kiinni, kertoo Piirainen.

Vuositasolla vaarallisten aineiden onnettomuuksia on Kainuussa muutamia kymmeniä, joista suurin osa on pienehköjä öljyvahinkoja, jolloin hydrauliikka- tai moottoriöljyä on tullut tielle. Vahingontorjunta-auton sijoittamiseen Sotkamon paloasemalle on pari painavaa syytä.

– Kaluston on oltava siellä, missä on eniten onnettomuusriskejä ja onnettomuuksia. Meillä on myös vakituista henkilökuntaa, jolloin kaluston käyttäminen onnistuu varmemmin ja pystymme enemmän harjoittelemaan sen käyttöä vakinaisten toimesta, sanoo Piirainen.

Kainuun pelastuslaitoksen vahingontorjunta-auto.
Vahingontorjunta-auto on tarkoitettu vaarallisten ja palavien aineiden onnettomuuksien ehkäisyyn.Laura Tolonen / Yle

Onnettomuusriskit huomioitu auton sijoituksessa

Terrafamen kaivoksen läheisyydellä on myös omat vaikutukset vahingontorjunta-auton sijoituspaikkaan.

Kaluston on oltava siellä missä on eniten onnettomuusriskejä.

Heikki Piirainen

– Terrafame isona toimijana käsittelee paljon vaarallisia ja erilaisia aineita. Pelastuslaitoksen on tällaisessa tilanteessa riskit huomioitava ja sen mukaan sijoitettava kalustoa sekä henkilökuntaa. Toki myös Terrafamen on itse myös huolehdittava omasta onnettomuusvalmiudesta, täsmentää Piirainen.

Heikki Piirainen uskoo, että Kainuun pelastuslaitos on viimeisiä alueita, jossa vahingontorjunta-autoa ei ole ollut.

– Pelastustoimessa on menossa isot uudistukset, kun vuoden 2019 alussa nykyisen 22 pelastuslaitoksen sijasta Suomessa on viisi pelastuslaitosta, jolloin on isommat kuviot, sanoo paloesimies Heikki Piirainen Kainuun pelastuslaitoksen Sotkamon paloasemalta.