Lemmenjoen sameaa vettä tutkitaan lisää – kullankaivajalle huomautus

Lapin ely-keskus tutkii lisää Lemmenjoen vedenlaatua Inarissa. Syynä on veden samentuminen, jonka aiheutti yksi kullankaivaja.

Inari
Leammi álbmotmeahcci.
Lemmenjoen veden samentuminen on puhuttanut viime päivinä.Inger-Elle Suoninen/ Yle Sápmi

Lapin ely-keskus sai viime viikolla kolme ilmoitusta, jotka koskivat Lemmenjoen vedenlaatua Morgamjärvessä. Ilmoitusten mukaan Morgamjärven vesi on ollut erityisen sameaa, sameus on tullut Lemmenjoen yläjuoksulta.

Lapin ely-keskus ja Metsähallitus tekivät viime viikon keskiviikkona tarkastuksen kaikille Miessijoen, Puskuäytsin ja Ruihtun konekaivuualueille. Merkittävää veden samentumista huomattiin ainoastaan yhdellä Puskuäytsin kaivospiirillä, jossa huuhdottiin kultaa. Ely-keskuksen mukaan kaivospiirin vedet pumpattiin pintavalutuskentälle maahanimeytykseen. Kenttä ei imenyt riittävästi vettä, joten suurimmaksi osaksi vedet valuivat Puskuojaan.

Ely-keskus ilmoitti tarkastuksessa kullankaivajalle, ettei toiminta täytyä ympäristöluvan ehtoja. Myöhemmin ely-keskus antoi kaivajalle huomautuksen ja kehottaa tätä saattamaan toiminnan luvan mukaiseksi. Lisäksi kullankaivu piti lopettaa kunnes samentuma loppuu. Ely-keskuksen mukaan kaivaja on ilmoittanut tehostaneensa vesiensuojelua.

Lapin ely-keskus aikoo käydä paikalla tekemässä uusintatarkastuksen. Samalla se ottaa tarkentavia vesinäytteitä Puskuäytsistä, Lemmenjoesta ja Morgamjärvestä. Tämän jälkeen Ely-keskus arvioi mahdollisia jatkotoimia.

Voi haitata kalojen kutua

Ely-keskus on ottanut kolme kertaa vesinäytteitä Lemmenjoen alueen vesistä heinä-syyskuussa osana koneellisen kullankaivun vaikutusten tarkkailua. Vesinäytteiden tulosten perusteella Puskuäytsin vedessä on ollut voimasta samentumaa kuluvan kesän aikana. Sameutta on ollut myös Lemmenjoen yläosalla Kultasataman laiturin kohdalla. Ely-keskuksen mukaan kesän voimakkaiden sateiden johdosta veteen on huuhtoutunut normaalia enemmän humusta, mikä on värjännyt Lemmejoen yläosan veden ruskeaksi. Puskuäytsillä vedestä on löytynyt myös korkeita raudan ja alumiinin pitoisuuksia, mutta eliöille haitallisen liukoisen alumiinin pitoisuudet ovat olleet pieniä, kerrotaan ely-keskuksesta.

Ely-keskuksen mukaan Puskuäytsiltä tuleva sameus johtuu kullankaivuusta tulleesta hienojakoisesta maa-aineksesta, eikä kyse ole veden kemiallisesta saastumisesta eikä se ole haitallista ihmisille. Sameus voi kuitenkin haitata sen käyttämistä retkeilijöiden juomavetenä.

Alueelta ei ole ilmoitettu kalakuolemista tai muista vastaavista ilmiöistä. Ely-keskus toteaa kuitenkin, että veden samentuminen saa monet kalalajit siirtymään muualle. Kiintoaineksen laskeutuminen kutusorakoille voi haitata kudun onnistumsita. Myös veden kemiallinen laatu saataa heiketä, toteaa Lapin ely-keskus tiedotteessaan.