1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. eutanasia

Yhä useampi hoitaja hyväksyisi nyt eutanasian – tutkija: Voimattomuuden tunne potilaan kärsimyksen edessä on yksi syy

Eutanasiasta väitöstutkimuksen tehneen mielestä Suomessa pitäisi kiinnittää nyt entistä enemmän huomiota siihen, millaista hoitoa kuolemaa lähestyvät potilaat saavat.

eutanasia
Potilaan kädet sairaalasängyllä.
Yle

Entistä useampi sairaanhoitaja suhtautuu myönteisesti eutanasiaan. Tuoreen väitöstutkimuksen perusteella 74 prosenttia sairaanhoitajista on valmis hyväksymään eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Vuonna 2002 aiheesta julkaistussa tutkimuksessa vain 46 prosenttia sairaanhoitajista piti eutanasiaa hyväksyttävänä jossain tilanteessa. Vaikka kysymys ei ole sama, luvut kertovat asenteiden muuttuneen huomattavasti sallivammaksi eutanasiaa kohtaan.

Yksi selittävä tekijä muutokselle on hoitajien tunne voimattomuudesta potilaiden kärsimyksen edessä, sanoo Anja Terkamo-Moisio. Hän väittelee suomalaisten suhtautumisesta kuolemaan ja eutanasiaan 23.9. Itä-Suomen yliopistossa.

– He kertoivat tuntevansa olonsa avuttomaksi kohdatessaan kärsimystä. Tämänsuuntaisia vastauksia tuli haastatteluissa useita.

Tulokset eivät kerro väittelijän mielestä siitä, että kuolemaa lähestyvien potilaiden hoito olisi mennyt Suomessa huonompaan suuntaan. Asiaan pitäisi kuitenkin Terkamo-Moision mukaan kiinnittää vielä paljon nykyistä enemmän huomiota.

Koin silloin hyvin voimakkaasti hädän, joka potilaassa ja hänen omaisissaan herää kuoleman lähestyessä.

Tarja Heikkinen

– Ennen kuin lähdetään puhumaan eutanasiasta, meidän täytyisi todella huolehtia kuolevien ihmisten hoidosta. Tutkimuksessa tuli esimerkiksi tapauksia, joissa potilaan kivunhoito ei ollut riittävää. Sehän on ensimmäinen asia, mihin täytyisi kiinnittää huomiota.

Sairaanhoitajalla olisi eutanasiassa suuri rooli

Sairaanhoitajien myönteisyys eutanasiaa kohtaan tuli Terkamo-Moisiolle pienenä yllätyksenä, koska kansainvälisissä tutkimuksissa heidän suhtautumisensa on ollut kielteisempää.

On monta syytä, miksi armokuolema on sairaanhoitajalle vaikea kysymys. Ensinnäkin sitä voidaan pitää ristiriitaisena ammattikunnan eettisten ohjeiden kanssa, jotka korostavat ihmiselämän suojelua. Toisaalta sairaanhoitajat ovat Terkamo-Moision tutkimustulosten mukaan keskimäärin hiukan uskonnollisempia kuin muut suomalaiset. Yleensä mitä uskonnollisempi on, sitä kielteisemmin eutanasiaan suhtautuu.

Anja Terkamo-Moisio.
Anja Terkamo-Moisio on tutkinut suomalaisten suhdetta eutanasiaan.Toni Pitkänen / Yle

Jos eutanasia sallittaisiin laissa, se vaikuttaisi yli 100 000 sairaanhoitajan työnkuvaan. Vaikka päätöksen potilaan elämän lopettamisesta tekee lääkäri ja hän myös vastaa itse teosta, on sairaanhoitajalla prosessissa suuri rooli.

– Sairaanhoitaja on usein ensimmäinen, jolle eutanasiapyyntö esitetään. Hän myös keskustelee potilaan kanssa ja yrittää saada selville, haluaako potilas oikeasti eutanasiaa vai onko pyynnön takana ihan jotain muuta. Hän on mukana yleensä koko eutanasiaprosessissa, Terkamo-Moisio kuvaa.

Hänen tutkimuksensa perusteella sairaanhoitajat pitävät edelleen erittäin tärkeänä mahdollisuutta kieltäytyä osallistumasta eutanasiaprosessiin, vaikka eutanasia laillistettaisiinkin.

"Koin silloin hyvin voimakkaasti hädän"

Kuolema on päivittäinen puheenaihe Kuopion Harjulan sairaalan saattohoito-osastolla, jolla sairaanhoitaja Tarja Heikkinen työskentelee. Hän kertoo kuolevan potilaan hoitamisen olleen varsinkin uran alkuvaiheessa vaikea tehtävä.

– Olin nuori, enkä ollut joutunut käsittelemään kuolemaa. Koin silloin hyvin voimakkaasti hädän, joka potilaassa ja hänen omaisissaan herää kuoleman lähestyessä.

Ennen kuin lähdetään puhumaan eutanasiasta, meidän täytyisi todella huolehtia kuolevien ihmisten hoidosta.

Anja Terkamo-Moisio

Anja Terkamo-Moision mukaan kokemattomien sairaanhoitajien tukemiseen pitäisikin kiinnittää entistä enemmän huomiota kuolevien potilaiden hoidossa niin työyhteisössä kuin opiskellessa. Kuoleman kohtaaminen on kansainvälisten tutkimusten perusteella yksi tekijä, joka saattaa johtaa hoitajan väsymiseen.

Pian 30 vuotta sairaanhoitajana työskennellyt Tarja Heikkinen sanoo kuolevien potilaiden hoidon menneen Suomessa inhimillisempään suuntaan. Ja mitä paremmin saattohoitoa tehdään, sitä vähemmän hänen mukaansa on tilausta eutanasialle.

Terkamo-Moision tutkimuksen perusteella aktiivisella eutanasialla on Suomessa laaja kansalaisten tuki. Tutkimuksessa 85 prosenttia vastaajista kertoi hyväksyvänsä eutanasian osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Tutkimuksen aineistot kerättiin vuosina 2012–2014. Kyselyyn osallistui 1 003 sairaanhoitajaa ja 2 796 muuta vastaajaa.

Lue seuraavaksi