Leikkausmatkat pitenevät ja hoidon laatu paranee – Katso Ylen koneesta, miten leikkauksia keskitetään

Ylen tietojen mukaan kirurgisia leikkauksia ehdotetaan keskitettäväksi. Ehdotuksen toteutuessa esimerkiksi rintasyöpää ja tekonivelleikkauksia leikattaisiin vain yliopistosairaaloissa ja 7 muussa laajan päivystyksen sairaalassa kymmenien sairaaloiden sijasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt kirurgisten leikkausten keskittämisestä selvityksen. Toteutuessaan se merkitsisi osaamisen kokoamista ja sairaaloiden välisen työnjaon tarkkaa sopimista sunnitelluilla viidellä yhteistyöalueella.                                         

Mitä keskitettäisiin ja mihin?

Laajan päivystyksen sairaalat Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Kahteentoista laajan päivystyksen sairaalaan (viiteen yliopistosairaalaan ja seitsemään keskussairaalaan) ehdotetaan keskitettäväksi muun muassa rintasyöpä- ja paksusuolisyöpäleikkaukset.

Muutos tulee olemaan valtava. Rintasyöpää ja paksusuolisyöpää leikataan tällä hetkellä noin 30 sairaalassa.

Tekoniveliä leikataan tällä hetkellä noin 50 sairaalassa ja uusintaleikkauksia noin 30 sairaalassa. Lonkan ja polven tekonivelleikkaukset sekä uusintaleikkaukset ehdotetaan keskitettäväksi 12 laajan päivystyksen sairaalaan, samoin olkapään tekonivelleikkaukset. 

Pienempien nivelten tekonivelleikkaukset keskitettäisiin joko viiteen tai alle viiteen yliopistosairaalaan. Olkapään tekonivelen uusintaleikkaukset keskitettäisiin viiteen yliopistosairaalaan.

Viiteen yliopistosairaalaan keskitettäisiin muun muassa keuhkosyövän, peräsuolisyövän ja robottiavusteinen eturauhassyövän leikkaaminen. Ei-robottiavusteisia eturauhassyövän leikkauksia voisi leikata seitsemässä muussa laajan päivystyksen sairaalassa, kuitenkin niin, että minimi olisi 50 leikkausta/vuosi.

Yliopistosairaalat Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Jo tällä hetkellä suuri osa keuhkosyövistä leikataan yliopistosairaaloissa, samoin eturauhassyövästä noin 80 prosenttia.

Esimerkiksi haimasyövän ja ruokatorvisyövän leikkaukset ehdotetaan keskitettäväksi alle viiteen yliopistosairaalaan.

Miksi monet asiantuntijat ehdottavat leikkausten keskittämistä?

1. Hoidon kriteerit eli syyt miksi leikataan, yhtenäistyvät.

2. Tutkimus ja hoitovaihtoehtojen valintaan ja toteuttamiseen tarvitaan monen eri ammattiryhmän osaamista. Onnistuu paremmin suurissa ja hyvin varustetuissa sairaaloissa.

3. Ammattilaisten riittävyys.

4. Leikkausmäärien ja toistojen kasvu parantaa työn laatua sekä tehokkuutta. Sekä lääkärin, että koko hoitotiimin.

5. Laatu voi olla pienemmissä yksiköissä hyvää, mutta suuremmat yksiköt takaavat varmemmin tasaisemman laadun ja hoidon saatavuuden.

6. Uusi teknologia ja laitteet ovat usein kalliita. Investointien keskittäminen mahdollistaa uusia hankintoja ja parantaa laitteiden käyttöastetta.

7. Uuden tiedon ja tutkimuksen käyttöönotto helpottuu.

8. Erikoislääkäreiden aika vapautuu myös terveyskeskuskonsultointeihin.

Jo aiemmin hallitus on päättänyt, että kattava laaja päivystys keskitetään 12 sairaalaan, joista viisi on yliopistosairaaloita. Kahdeksan keskussairaalaa ja jotkut isot aluesairaalat toimivat suppeamman päivystyksen sairaaloina. Pääsääntöisesti nykyiset aluesairaalat muuttuvat kuntouttaviksi sairaaloiksi, joissa ei päivystetä eikä leikata. Hallituksen esitys menee eduskuntaan lokakuussa.

Aluepoliittisesti uudistuksen tekeminen on vaikeaa

Kipeää leikkausten keskittäminen tekee aluesairaaloille. Se tarkoittaa joillekin kaupunkikeskuksille työpaikkojen menetystä ja verotulojen laskua.

Kipeää uudistus tekee myös niille kahdeksalle keskussairaalalle (Kemi, Kajaani, Kokkola, Vaasa, Savonlinna, Mikkeli, Kotka ja Hämeenlinna), jotka eivät kuulu 12 laajan päivystyksen sairaalan joukkoon. Ne joutuvat luopumaan osasta leikkauksia. Toisaalta ne voivat myös saada leikkauksia aluesairaaloista ja omalta yhteistyöalueelta, kun työnjako tarkentuu.

Kahdeksassa keskussairaalassa leikkaukset eivät lopu kokonaan. Sinne jäävät esimerkiksi sappikivien, tyrien ja nilkkamurtumien leikkaukset sekä polven tähystysleikkaukset. Sairaaloihin, joissa synnytetään, jää myös kirurgian päivystysleikkausvalmius.

Muutos tulee olemaan valtava. Se herättää varmasti suuria poliittisia ja aluepoliittisia intohimoja.

Ylen kone kertoo tiedot leikkausten keskittämisestä

Katso alla olevasta keskittämiskoneesta, miten eri leikkauksia halutaan keskittää. Koneen toimenpidelistaan on koottu keskeisimmät kirurgisten erikoisalojen leikkaukset.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.