Hyppää sisältöön

Digiloikka taaksepäin? Koulujen digitalisoinnin työkalut saavat opettajilta huutia Helsingissä

Osa opettajista arvioi laajaan käyttöön ehdotetun verkkoympäristön, ePortfolion, lähes käyttökelvottomaksi ja keskeneräiseksi.

Matematiikan lehtori Saku Mansikka-aho arvostelee ePortoliota kovin sanoin. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Kaksi vuotta sitten Helsingin toisen asteen kouluissa lähdettiin kokeilemaan uutta verkkotyökalua ePortfoliota. Käytännössä on kysymys oppilaan omasta kansiosta verkossa, jonne hän voi tallettaa tiedostoja opiskelun varrelta. Kansio toimii portfoliona, jonka avulla sekä oppilas että opettaja voivat arvioida miten oppilaan osaaminen on vuosien aikana kehittynyt.

Ei se mene niin, että ensin keksitään työkalu ja sitten mietitään, mitä sillä voisi tehdä.

Saku Mansikka-aho

Edessä oli vain yksi ongelma. Iso osa käyttäjistä piti verkkosovellusta hankalana ja jopa lähes kelvottomana. 

– Me olimme aluksi ihan innostuneita siitä. Koulutus sen käyttöön oli kuitenkin riittämätöntä ja itse koko alusta oli täysin keskeneräinen. Suurin ongelma on kuitenkin siinä, etteivät opiskelijat halua käyttää alkeellisen näköistä työkalua, koska netti on pullollaan vastaavia paljon parempia ohjelmia, sanoo äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Maarit Nopsanen.

Kahden vuoden aikana ohjelmaa on käytetty kouluissa vaihtelevasti, mutta useiden kohdalla käyttö on jäänyt vain muutamaan kurssiin. Verkkoalusta nousi uudestaan keskiöön viime viikolla, kun Helsinki esitti sitä oleelliseksi työkaluksi opetuksen digitalisoimisessa. Tieto sai opettajat tyrmistymään.

– Kuulostaa aika huolestuttavalta, jos helsinkiläisten lukiolaisten täytyy väkisin käyttää työkalua, joka on opetusvirastonkin mielestä vielä keskeneräinen. Virastolla on itselläänkin tarjota kouluille useampia muita alustoja, joita pidetään aika laajalti käytännöllisempinä, sanoo Nopsanen.

Samoilla linjoilla on myös matematiikan lehtori Saku Mansikka-aho.

– Opiskelijapalaute alustasta on ollut pääasiassa negatiivista. Kouluilla on paljon vastaavanlaisia, mutta parempia vaihtoehtoja käytettävissä.

Kuva: Saija Nironen / Yle

"Eikö tässä pitäisi kuunnella oppilaita ja opettajia?"

Kaupunki julkaisi keväällä kolmivuotisen opetuksen digitalisaatio-ohjelman ja esitti sille nyt syksyllä mittareita, joilla varmistetaan sekä mitataan ohjelman vaikuttavuutta.

Kaupungin ehdotuksessa lukee, että vuoteen 2019 mennessä ePortfoliota hyödynnetään yhtenä oppimisen ja osaamisen arvioinnin työkaluna vähintään 70 prosentissa lukiokursseista. Ammatillisella puolella luku olisi 80 prosenttia ja peruskoulun puolella 50 prosenttia.

Esitys jäi opetuslautakunnan pöydälle viime viikolla, minkä jälkeen keskustelu on pulpunnut kiivaana opetusalan ammattilaisten kesken esimerkiksi sosiaalisen median keskustelupalstoilla.

Totta kai ePortfoliostakin voidaan luopua, jos vastaan tulee parempi työkalu.

Liisa Pohjolainen

– Kun olemme ohjeistaneet oppilaita käyttämään ohjelmaa, noin 30 opiskelijan luokasta enintään kaksi opiskelijaa on lopulta tallentanut työnsä ePortfolioon. Eikö tässä pitäisi kuunnella oppilaita ja opettajia, jotka ovat käytännössä yrittäneet käyttää sovellusta, Nopsanen kysyy.

Kuva: Antti Kolppo / Yle

Myös Mansikka-aho on sitä mieltä, ettei yhden alustan käytön prosentuaalinen mittaaminen kerro opetuksen digitalisoitumisen etenemisestä.

– Kyllä katseet pitäisi suunnata jo aivan muualle. Ei se mene niin, että ensin keksitään työkalu ja sitten mietitään, mitä sillä voisi tehdä. Opettajat käyttävät jo nyt kymmeniä erilaisia ohjelmistoja tilanteen ja tarpeen mukaan, ja jotenkin tietyn ohjelman väkinäinen käyttö lähinnä hidastaa kehitystä.

Uusi opetussuunnitelma, uudet välineet

Koulumaailma on nyt kovassa myllerryksessä uuden opetussuunnitelman vuoksi. Opetusvirastoissa muovataan kiivaasti uusia opetusmalleja ja ePortfolio on yksi Helsingin työkaluista. Helsingin opetustoimenjohtaja Liisa Pohjolainen ei hyväksy arvostelua totuutena.

– Me olemme saaneet toisenlaistakin palautetta, että opettajat kokevat sen myös hyvänä. Alun perin tätä on myös lähdetty kehittämään nimenomaan opettajien sekä oppilaiden kanssa, ja tämä kehitys jatkuu edelleen. Luulen, että lähivuosien aikana ePortfolio muuttuu vielä hieman toisenlaiseksi ja toimivammaksi.

Ohjelman kehittelyn takana on ajatus tuoda opetusta ylipäätään enemmän portfoliolähtöiseksi, jossa esimerkiksi osaamisen arviointi tapahtuu laajemmin kuin vain kurssin päätteeksi.

Tähän mennessä ePortfolioon on käytetty 150 000 euroa pääasiassa ulkopuolista rahaa. Alustaan on odotettu kehitystä jo tovi. Opettajat kuitenkin pelkäävät, että ohjelman lisäkehittämiseen tuhlataan rahaa turhaan. Pohjolainen on eri mieltä.

Helsingin opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen. Kuva: Antti Kolppo / Yle

– Totta kai ePortfoliostakin voidaan luopua, jos vastaan tulee parempi työkalu. Ilmaisohjelmia tietysti käytetään, mutta tällä hetkellä sellaista monipuolista ja esimerkiksi tietoturvaa huomioonottavaa alustaa ei opetuksen puolella valitettavasti ole, sanoo Pohjolainen.

Tosin myöskään ePortfolio ei osoittautunut opettajien mukaan alkumetreillään täysin tietoturvavarmaksi. Pohjolaisen mukaan nyt kouluilta on kerätty palautetta, jonka pohjalta ePortfolio kehittelyä jatketaan yhdessä opettajien kanssa.

– Ollaan lähdetty tätä alun perin yhdessä pilotoimaan ja se tietysti vie aikaa. Meillä on metodina suunnitella, kokeilla, arvioida ja jälleen uudestaan suunnitella ja parantaa, sanoo Pohjolainen.