Hämeenlinnassa uskotaan leikkausten jatkuvan keskittämisestä huolimatta

Monipuolista leikkaustoimintaa on jatkossakin Hämeenlinnassa, uskoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen. Apu löytyy yhteistyöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Hämeenlinna
Leikkaustiimi hoitaa potilasta
Sairaanhoitopiirin johtaja uskoo monipuolisen leikkaustoiminnan jatkoon Hämeenlinnassa keskittämisestä huolimatta.Kari Mustonen / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee paraikaa kirurgisten leikkausten keskittämistä 12 laajan päivystyksen sairaalaan. Hämeenlinnan sairaala ei kuitenkaan kuulu näihin laajan päivystyksen sairaaloihin. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen pitää sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteita leikkausten keskittämisestä oikeina.

– Leikkausten keskittämisaikeilla on tarkoitus parantaa leikkausten laatua ja huolehtia siitä, että leikkaavassa yksikössä on riittävä osaaminen ja riittävät resurssit, ja että kyseisiä leikkauksia tehdään riittävä määrä sairaalassa.

Keskittämisestä huolimatta Juvonen uskoo, että leikkaustoiminta jatkuu myös Hämeenlinnassa. Tätä varten sairaanhoitopiiri on neuvotellut entistä tiiviimmästä yhteistyöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

– Meidän täytyy huolehtia siitä, että yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovitaan siitä, millä tavalla työnjakoa kehitetään. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä päätöksenteossa kardiologian yksikön yhdistäminen Tampereen sydänsairaalaan, jolloin Tampereen yliopistosairaala tekee kardiologisia toimenpiteitä Hämeenlinnassa, Juvonen kertoo.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on osakkaana myös tekonivelleikkauksia tekevässä Coxa Oy:ssä, jolloin osa sen leikkauksista voidaan tehdä Hämeenlinnassa, ennakoi Juvonen.

Keskittämisluonnos ei pelota

Sen sijaan sitä, mitä leikkauksia Hämeenlinnasta mahdollisesti lähtee pois, sairaanhoitopiirin johtaja ei halua vielä ennakoida. Niiden osalta Tampereen yliopistosairaalan kanssa tehdään suunnitelma, jolla huolehditaan, että Hämeenlinnan sairaalalla säilyvät riittävän hyvät edellytykset toimia päivystyssairaalana, lupaa Juvonen.

– Me käymme erikoisalakohtaisesti läpi sitä, millä tavalla Tampereen kanssa yhteistyössä tämä työnjako sovitaan.

Leikkauksia siis tehtäisiin Juvosen mukaan käytännössä yhä Hämeenlinnassa, vaikka niitä viedään periaatteessa pois.

– Se mistä on uutisoitu, on luonnos hallituksen esitykseksi, joka on nyt tulossa eduskuntaan. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat lausuneet siitä sillä tavalla, että ensisijaista tulee olla sairaanhoitopiirien erityisvastuualueella tapahtuva sisäinen sopiminen ja vasta toissijaista sitten keskitetty ohjaus.

Uusi sairaalahanke yhä kesken

Hämeenlinnassa on vireillä uuden sairaalan rakentaminen junaradan varrelle Harvialantien ja Viipurintien risteykseen kantakaupungin itäpuolella. Tiedot leikkausten keskittämisestä tuovat sairaalasuunnitelmat uuteen valoon. Juvonen on varsin vaitonainen asian suhteen.

Kartta Hämeenlinnan uuden sairaalan sijainnista
Uutta sairaalaa on kaavailtu puolustusvoimien talousvarikon tontille Hämeenlinnassa.Yle

– Hankkeen etenemisessä on monia vaiheita, jotka ovat vielä kesken. Sen toimintakonsepti voidaan varmaan noin vuoden sisällä tarkentaa.

Riihimäen yksikön tulevaisuudessa Juvonen näkee selkeän roolin uudessa järjestelmässä.

– Riihimäen yksikössä on erikoissairaanhoidon ehkä entistä monipuolisempaa poliklinikkatoimintaa. Siellä tehdään sellaisia toimenpiteitä, mitä on tarkoituksenmukaista tehdä pienessä yksikössä, toivottavasti kustannustehokkaasti. Sen lisäksi siellä on perusterveydenhuollon ja mahdollisesti kuntouttavia vuodeosastoja eli kyllä sen toimintaa kehitetään siitä, mitä se tällä hetkellä on.

Juvosen mielestä pidemmälle vietyjen johtopäätösten tekeminen tässä vaiheessa kuitenkin on vielä ennenaikaista.

– Asiat ovat erittäin kesken. On täysin ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä siitä, mitä Hämeenlinnassa tulevaisuudessa tehdään ja mitä jossain muualla tehdään. Se on selvää, että asiat tulevat jollain tavalla muuttumaan, mutta se ei tarkoita sitä, että Hämeenlinnan sairaalan rooli tulisi jollain tavalla heikkenemään. Me tulemme pitämään huolen siitä, että Hämeenlinnassa on elinvoimainen päivystys.