Koe uusi yle.fi

Suomeh pajennuh ven’alaine poliitiekku: Rippuvus Putinas on muutoksien tiel

Suomes turvupaikkua kyzyi Vasilii Popov viärittäy oman Jabloko-puolovehen pahas lykys valličussistiemua da valličuksien keskittymisty prezidentah. Popovan mugah terväh äijät oppoziciipoliitiekat muutetah päivänlaskupuoleh.

Yle Uudizet karjalakse
Vasili Popov
Vasilii Popov.Matti Asikainen / Yle

Petroskolazel Vasilii Popoval on paha mieles. Häi vuotti omale Jabloko-puolovehele parembua lykkyy vastevai Ven’al mennyzis valličuksis.

Jabloko-puolovehen dielot oldih Karjalan tazavallas äijiä parembat, migu keskimiärin Ven’al. Nygöi sidä kannattau Petroskoil 16 procentua da kogo tazavallas 10 procentua.

Alovehellizien deputuatoin valličendas piädielo oli se, mittuzen kannatuksen suau puoloveh valdukunnallizesti. Jablokon kannatus oli kaksiene procentua eigo se ni ylitännyh viijen procentan iänikynnysty.

Mulloi Suomeh pajennuon Vasilii Popovan mieles vijannu on valličussistiemu. Pyhänpiän Ven’al vallittih deputuatat sego parluamentan alapaluattah, toizin sanoin Duumah, sego alovehellizen hallindon evustajat äijil alovehil.

– Gu vai alovehellizet da valdukunnallizet valličukset oldas organizuittu eri aigua, oppoziciipuolovehet oldas suadu enämbän hyödyy, sanou Popov.

Ven’alazet ollah harjavuttu nygözeh eloksenmenoh

Vasilii Popov on muitegi pettynyh. Häi tahtos, gu rahvas nostas valdua vastah.

– Ven’alazet ollah hil’l’akkazin harjavuttu Ven’an poliittizeh hallindoh, kuduas valličukset nimidä ei muuteta, sanou häi.

Prezindentan Vladimir Putinan tugipuolovehen, Yhtenäzen Ven’an hyvä lykky ozutti Popovan mugah sen, gu kai valdu on Ven’an prezidental, kudai on joga muutoksen tiel.

– Rahvas ellendetäh kaiken tämän, ga yhtelläh ei mendy iänestämäh. Ei ole nimittumua tolkuu iänestiä kandiduatois, kudualois ei ripu nimidä da kuduat ruvetah ruadamah muga, kui heile ylähälpäi käskietäh.

Pyhänpäivän valličuksih tuli 48 procentua, ga viizi vuottu tagaperin oli käynnyh 60 procentua.

Oppozicien tila on pahenemas

Vasilii Popovan mugah parluamentan ulgopuolele jiännyön oppozicien tila pahenou vie enämbäl.

– Äijile oppoziciipoliitiekoile mieldy myöte on päivänlaskupuoline demokruatii, kuduas eletäh zakonoin mugah.

Popovan mugah ainavokse parahakse piätöksekse heile voibi roita muutto päivänlaskupuoleh.

Popov iče tuli Suomeh kevätkuus 2015 da nygöi on pakiččemas tiä poliittistu turvupaikkua.

Petroskoil händy opitah viärittiä talovusrikokses, da Ven’a on kyzynyh Suomie työndämäh händy Ven’ale. Luovutuspiätös luajitah vaste sen jälles, konzu Popov suau turvupaikkupiätöksen.

Piätös pidäs tulla sygyzyn aigua. Roinnou se kieldopiätös, Popov andau suudoh.

– Tahton käyttiä žualobumahtuo oman ičen hyväkse, sendäh gu Suomes se luadie voibi da eletäh tiä zakonoin mugah.

Luve sežo

Suomeen paennut venäläispoliitikko: Riippuvuus Putinista on muutosten tulppa

Ven’alaine oppoziciijohtai pakiččou turvupaikkua Suomes

Ven’alpäi Suomeh pajennuh oppoziciijohtai varuau vuozikse tyrmäh puutundua

KKO: Ven’alaine oppozicienjohtai voijah työndiä iäres Ven’ale