Finnpulp torjuu väitteet sellutehtaan päästöjen syöpäriskeistä

Tehdasyhtiö vakuuttaa, että Sorsasaloon kaavaillun tehtaan AOX-yhdisteet eivät ole vaarallisia. Tehtaan ympäristövaikutukset herättävät paljon kysymyksiä.

teollisuus
Finnpulpin tehdastontti Kuopion Sorsasalossa
Markus Sjöberg / Yle

Kuopion Sorsasaloon sellutehdasta suunnitteleva Finnpulp-yhtiö rauhoittelee keskustelua AOX-yhdisteistä.

Kuopion Vesi on huolestunut tehtaan AOX-yhdisteistä, joita syntyy sellun teon yhteydessä. AOX ilmaisee jäteveden eloperäisiin eli orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen kokonaiskloorin määrän.

Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen sanoo, että yhtiön tiedossa on, mitä yhdisteitä sellun valmistuksessa syntyy ja kuinka paljon.

– 1960–80 -luvuilla syntyi terveydelle vaarallisia kloorattuja yhdisteitä kun tehtaat käyttivät puhdasta kloorikaasua valkaisussa. Kun siirryttiin kloorioksidivalkaisuun, niin monissa tieteellisissä tutkimuksissa on todistettu, että näitä vaarallisia AOX-yhdisteitä ei enää synny. Oleellista on se, että tehtaassa ei synny mitään vaarallisia yhdisteitä. Se on ehdottoman varmaa, sanoo Timo Piilonen.

Finnpulpin tehdashankkeessa on ollut paljon keskustelua ja arvostelua tehtaan jäteveden purkuputken paikasta. Tehdasyhtiö haluaa purkuputken Kelloselän syvänteeseen. Kuopiolaisille Kallavedestä juomavettä tuottavan Kuopion Veden mielestä purkuputki pitää vetää yli kymmenen kilometrin päähän Hietasalon eteläpuolelle. Tällä halutaan turvata kaupunkilaisten juomaveden laatu.

– Jäteveden purkuputken paras paikka on ehdottomasti Kelloselkä, koska siinä on parhaat virtausolosuhteet. Kelloselällä yhdistyvät Iisalmen ja Nilsiän reitit, joten siinä saadaan hyvä laimennus aikaiseksi.

Projektijohtaja Timo Piilonen muistuttaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Suomen ympäristökeskus ovat todenneet omissa lausunnoissaan Kuopion raakaveden pysyvän jatkossa ihan käyttökelpoisena.

Tehdashanke puhuttaa ja mielipiteet vaihtelevat

Finnpulpin suunnitteleman havusellutehtaan ympäristöasiat nousivat esille myös Savon Sanomissa viime sunnuntaina julkaistussa mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun).

Lääkäri Kari Paukkonen nosti kirjoituksessaan esille, että tehtaan toteutuessa on huomioitava päästöjen aiheuttama syöpäriski.

Paukkosen mukaan AOX-yhdisteet ovat myrkyllisiä, pitkäikäisiä ja heikosti hajoavia. Lisäksi Paukkonen kirjoitti osan kyseisistä yhdisteistä aiheuttavan syöpää.

Projektijohtaja Timo Piilonen pitää Paukkosen mielipidekirjoitusta populistisena. Kirjoittaja esittää useita väitteitä, mutta Piilosen mukaan tekstissä on paljon epämääräisyyksiä. Kirjoittajan mukaan AOX-yhdisteet läpäisevät helposti esimerkiksi uimarin ihon.

– AOX-kemikaalit eivät ole syöpävaarallisia. Uimarin ihon läpäisy ei pidä paikkaansa, ei missään nimessä. Sitä ei ole missään todettu, sanoo Piilonen.

Piilonen tyrmää myös väitteen siitä, että osa tehtaalta ilmaan syntyvistä typpiyhdisteistä on syöpävaarallisia. Lääkäri Kari Paukkosen mukaan etenkin lapset ovat herkkiä näille yhdisteille.

– En ole koskaan kuullut. Se on ihan sama, että jokaisesta autosta tulee samoja syöpävaarallisia yhdisteitä. En tiedä mihin tutkimukseen tämä väite perustuu, sanoo Piilonen.

Finnpulp odottaa lähikuukausina päätöstä ympäristö- ja vesilupahakemuksestaan. Toteutuessaan kyseessä on 1,4 miljardin euron investointi. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia sellua.

Finnpulpin mukaan tehtaan työllisyysvaikutus on hankevaiheessa 5 700 henkilötyövuotta. Tehtaan toimiessa tehdasalueella on 200 työpaikkaa. Yhtiön tavoitteena on saada sellutehdas täyteen tuotantoon vuonna 2021.