1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Nellim

Kolttien luottamusmies Tanja Sanila sai osakseen kritiikkiä kolttien kyläkokouksessa lauantaina

Kolttasaamelaisten luottamusmies Tanja Sanila sai kritiikkiä roolistaan kolttien kyläkokouksen edustajana. Katsomme tarpeelliseksi keskustella kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston ja luottamusmiehen tehtävistä ja rooleista, kolttasaamelaiset kirjoittavat yhteisessä kirjelmässään.

Nellim
Kolttien luottamusmies Tanja Sanila
Vesa Toppari / Yle
Kolttien luottamusmies Tanja Sanila

Nellimin ja Keväjärven kolttien kyläkokouksessa annettiin kritiikkiä kolttienluottamusmies Tanja Sanilalle.

Kokouksessa keskusteltiin Tanja Sanilan roolista ja työtehtävistä kyläkokouksen edustajana etenkin silloin, kun kyseessä edustamistilaisuus.

Tausta: Luottamusmiehelle luovutettiin kirjelmä viime keväänä

Keväjärven ja Nellimin kyläläiset olivat keränneet viime kevään aikana nimiä kirjelmään, jolla ihmiset halusivat koolle kutsua kyläkokouksen kolttalain 42. pykälän nojalla.

Kyläläiset halusivat yhdessä luottamusmiehen kanssa keskustella kyläkokouksen, kolttaneuvostojen ja luottamusmiehen tehtävistä ja roolista.

– Tarve roolien selkiyttämiseen pohjautuu luottamusmiehen vierailuun perustuslakivaliokunnassa ja siellä kyläkokouksen nimissä jätettyyn lausuntoon sekä Tanja Sanilan julkaisemaan Facebook-päivitykseen 25.2.2016 kolttien luottamusmiehen ja kyläkokokouksen nimissä saamelaiskäräjien järjestäytymiskokoukseen liittyen, kirjelmässä kirjoitetaan.

Kymmenen ihmistä vetosi luottamusmies Tanja Sanilaan kirjelmällä, jotta kolttatoimien tehtäviä selkiytettäisiin.

– Pyydämme ylimääräisen Nellim-Keväjärven kyläkokouksen koolle kutsumista välittömästi kolttalain 42. pykälän mukaisesti. Katsomme tarpeelliseksi keskustella kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston ja luottamusmiehen tehtävistä ja rooleista, kirjelmässä kerrotaan.

Kirjelmä toimitettiin luottamusmies Tanja Sanilalle 28.2.2016.

Keskustelu herätti tunteita sekä luottamusmiehessä, että kyläkokouksessa

Luottamusmies Tanja Sanila otti kyläläisten yhteisen kirjelmän kyläkokouksen käsittelyyn viime lauantaina.

Nellimin ja Keväjärven kyläläisten mielestä Tanja Sanila on esimerkiksi saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa viime helmikuussa edustanut kolttien kyläkokousta, vaikkei asiasta oltu keskusteltu itse kyläkokouksen tai kolttaneuvoston kanssa.

Kyläkokous halusi keskustella asiasta rakentavasti, jotta asia selkeytyisi kaikille kyläkokoustoimijoille.

_Artikkeli jatkuu kuvan alla. _

Tanja Sanila kolttien luottamusmies
Vesa Toppari / Yle

Kyläkokous vaati selkeämpää linjaa siihen, että koska Tanja Sanila voi edustaa kolttasaamelaisia luottamusmiehenä ja milloin itse privaattihenkilönä.

Kyläläiset ottivat Nellim-Keväjärven kyläkokouksessa esille, että suuremmissa asioissa ja linjauksissa luottamusmiehen tulee keskustella ensin myös kyläkokouksen kanssa, tai ainakin kolttaneuvoston kanssa, ennen kuin asioista lausuu julkisuudessa tai kuulemistilaisuuksissa.

Luottamusmies Tanja Sanila sanoi, että kyläkokous ei voi määritellä sitä, millaisista asioista hän voi puhua julkisuudesta. Sanila vetosi sananvapauteen ja sanoi, että hänellä on oikeus esittää mielipiteensä.

Lisäksi Sanila kertoi, ettei hänellä aina riitä aika kuulla kyläkokouksen tai kaikkien kolttasaamelaisten mielipidettä valmisteilla oleviin asioihin.

– Joskus eri tapahtumat tulevat niin nopeasti, ettei minulla ole aikaa ottaa kaikkien mielipidettä huomioon. Silloin minä tarkistan vanhoja papereita ja kyläkokouksen linjauksia ja teen parhaani mukaan niiden pohjalta lausuntoja, kertoi Tanja Sanila kyläkokouksessa.

Kyläkokous ei ollut enää päätösvaltainen keskustelun jälkeen

Kolttasaamelaisten kyläkokouksiin täytyy osallistua vähintään 10 koltta-alueen kylässä asuvaa äänioikeutettua, jotta kyläkokous olisi päätösvaltainen.

Lauantain Nellimin ja Keväjärven kokoukseen osallistui yhteensä 10 äänioikeutettua kolttasaamelaista ja kokous todettiin aluksi päätösvaltaiseksi.

Aiheen käsittelyssä ei päästy kuitenkaan päätökseen, sillä yksi äänioikeutettu lähti keskustelun edetessä kokouksesta. Kyläkokousta ei voitu enää pitää päätösvaltaisena.

Kolttasaamelaiset vaativat lisää kokoontumisia

Kyläkokousväki kehotti lisäksi luottamusmies Tanja Sanilaa järjestämään enemmän kokouksia kolttaneuvostojen ja luottamusmiehen välille.

Kyläkokousväen mukaan luottamusmies ei järjestänyt kyläkokousta viime kevään aikana, vaikka kyläläiset olivat kirjelmässään sitä kolttalainmukaisesti vaatineet.

Kolttalain 42. pykälän mukaan vähintään 10 kolttaalueella asuvaa ihmistä vaatii kyläkokouksen järjestämistä, tulee luottamusmiehen koltta-asetuksen 37 pykälän mukaisesti kutsua kyläkokous koolle viipymättä.

Keväjärven ja Nellimin kyläläiset olivat lähettäneet kirjelmänsä luottamusmies Tanja Sanilalle helmikuussa 2016. Kyläkokous järjestettiin syyskuun 17.päivä.

Luottamusmies Yle Saamelle: "Otan kritiikin vastaan"

Kyläkokouksen jälkeen kolttien luottamusmies Tanja Sanila kertoi Yle Saamelle, että hän ottaa kyläkokouksessa saadun kritiikin vastaan.

– Minä otan kritiikin vastaan. Tosiasiahan on, että minulla on erilaiset toimintatavat ja tässä työssä samalla lailla kehitytään koko ajan. Ei voi sanoa, että sitä olisi aivan valmis, kun kolttasaamelaiset äänestää minut luottamusmieheksi, sanoo Sanila.

Tanja Sanila
Tanja SanilaYle

Tanja Sanila kertoo, että hän on luottamusmieskautensa aikana opiskellut luottamusmiehen työtä.

– Tämä on pitkä tie ollut, nyt minä olen vuoden alusta saakka ollut virallisesti kolttien luottamusmies. Katson, että olen kehittynyt koko ajan.

Luottamusmies Sanila ymmärsi vastaanottamansa kritiikin.

– Meillä on hyvät välit neuvostojen kanssa eli kysymyksessä oli minun käytökseni muun muassa saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa, mistä minua kritisoitiin.

Tulevaisuudessa Sanila aikoo ottaa huomioon sen, että luottamusmiehen ja kolttaneuvostojen välisiä kokouksia tulee järjestää enemmän.

– Samalla lailla mennään eteenpäin. Meidän täytyy nykyteknologia ottaa käyttöön. Jos me emme pääse kahden kolttaneuvoston kanssa lyhyellä varoitusajalla yhteen, sitten meidän täytyy ottaa puhelinkokouksia, netissä kokouksia. Mikään ei ole mahdotonta tänä päivänä.

Lue seuraavaksi