Hyppää sisältöön

Liito-orava jarruttaa hakkuita Suomussalmella – "Jos liito-oravalle jää muutama puu, ei se auta"

Metsähallituksen hakkuut Suomussalmen Leipimäessä huolestuttavat liito-oravia suojelevia luonnonsuojelijoita.

Luonnonsuojelijoiden mukaan Leipimäen metsä on alueen viimeisiä liito-oravan elinpiirejä. Kuvituskuva. Kuva: Petri Vironen / Yle

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Metsähallitusta keskeyttämään hakkuut Suomussalmen Leipimäessä. Aktivistien mukaan alueella on tehty lukuisia havaintoja liito-oravien pesistä. He vetoavat luonnonsuojelulakiin, jonka mukaan liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kiellettyä.

Metsähallitus aloitti hakkuut viime viikolla Kainuun ely-keskuksen tammikuussa 2016 tekemän rajauspäätöksen mukaisesti. Pian Ylä-Kainuun luonto ry ilmoitti kuitenkin Kainuun ely-keskukselle uusista liito-oravahavainnoista ja pyysi Metsähallitusta huomioimaan havainnot. Myös luonnonsuojeluyhdistys Tapiola vaatii hakkuiden keskeyttämistä.

Tällä hetkellä hakkuut ovat käynnissä, mutta Metsähallitus Metsätalous Oy rajaa havaintopaikat hakkuiden ulkopuolelle, kunnes Kainuun ely-keskuksen biologi on tutkinut alueet.

Luonnonsuojelijoita tämä ei lohduta, sillä heidän mielestään hakkuut tulisi keskeyttää kokonaan.

– Tilanne ei ole ollenkaan hyvä, koska sehän pirstaloi alueen aivan totaalisesti. Ne alueet on hyvin pienialaisiksi rajattu. Jos liito-oravalle jää muutama puu, ei se auta, kertoo parhaillaan Leipimäessä paikan päällä oleva Luontoliiton metsäryhmän puheenjohtaja Hanna Jauhiainen.

Luonto-Liiton hakkuita vastustava metsäryhmä seuraa tilannetta Suomussalmella. Kuva: Luonto-Liitto

Jauhiaisen mukaan Metsähallituksen nykyiset hakkuusuunnitelmat vaarantavat liito-oravien elinympäristön, vaikka osa alueesta jätettäisiinkin hakkaamatta.

– Olisi tärkeää säilyttää isompia kokonaisuuksia. Meidän näkemys tästä on se, että koko alue pitäisi jättää rauhaan vähintään siihen asti, että ely-keskus tekee kunnolliset selvitykset kevätaikaan, vaatii Jauhiainen.

Aktivistien mielestä syksyllä tehtävät liito-oravaselvitykset eivät ole luotettavia, vaan selvitykset tulisi tehdä keväällä tai alkukesästä. Suomussalmen Leipimäessä on yhä paikan päällä noin kuusi aktivistia eri puolilta Suomea. Aktivistit ovat osoittaneet mieltään ja dokumentoineet aluetta sekä keskeyttäneet kerran työkoneen toiminnan.

Metsähallitus: Liito-oravat huomioidaan

Metsähallituksen alkuperäisenä suunnitelmana oli hakata Leipimäessä metsää noin 14,6 hehtaarin alueella. Metsänkäsittelyalue rajoittuu Tulisuon-Varpusuon soidensuojelualueeseen.

Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tiimiesimies Heikki Juntunen on tietoinen hakkuualueella olevista aktivisteista ja hänen mukaansa tilanne on rauhallinen. Yhden aktivistin aiheuttama työkoneen työn keskeytys oli hakkuiden kannalta pieni haitta. 

Meidän näkemys tästä on se, että koko alue pitäisi jättää rauhaan vähintään siihen asti, että ely-keskus tekee kunnolliset selvitykset kevätaikaan.

Hanna Jauhiainen

Juntunen painottaa, että Leipimäen hakattava alue on todettu monessa selvityksessä metsätalouteen sopivaksi alueeksi. Hänen mukaansa liito-oravahavainnot otetaan huomioon asianmukaisesti.

– Asiaa on selvitetty aikoinaan vanhojen metsien suojelun yhteydessä, luontojärjestöjen kanssa käydyissä dialogeissa ja nyt sitten liito-oravaselvityksissä monissa vaiheissa. Tätä taustaa vasten näemme sen metsätalouden käyttöön sopivaksi alueeksi ja siltä pohjalta töitä suunnitellaan, perustelee Juntunen.

Huhtikuussa voimaan tulleen luonnonsuojelulain muutoksen myötä ely-keskukset eivät ole enää velvollisia tekemään rajauspäätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista, vaan asian selvittäminen on hakkuun suunnittelijan ja toteuttajan tehtävä. Metsähallituksella on siis asiassa suuri vastuu.

Juntusen mukaan nyt toteutettavat hakkuut on suunniteltu viime syksyisen tiedon ja Kainuun ely-keskuksen tammikuussa tekemän rajauspäätöksen mukaisesti. Nyt kun uusia havaintotietoja tuli, havainnot tutkitaan niiltä alueilta, mitä ei ole vielä ehditty hakata. Ely-keskuksen biologi tarkastaa luonnonsuojelijoiden ilmoittamat alueet 21. syyskuuta.

Tätä taustaa vasten näemme sen metsätalouden käyttöön sopivaksi alueeksi ja siltä pohjalta töitä suunnitellaan.

Heikki Juntunen

Luonnonsuojelijoiden huoleen alueen pirstaloitumisesta Juntunen vastaa vetoamalla Kainuun ely-keskuksen päätökseen.

– Se on suunniteltu kuten ely-keskus aikoinaan päätöksen teki ja siinä ne välialueet on todettu riittäviksi. Tätä kautta me uskomme ja luotamme, että liito-oravan elinmahdollisuudet säilyvät.

Suomussalmen liito-oravahavainnoista on Heikki Juntusen mukaan kiistelty jo vuodesta 2010 alkaen.

– Myös Metsähallituksen biologit ovat käyneet useita kertoja aiempina vuosina ja paikan päällä on tehty useita eri intentointeja. Tietoa on kertynyt aika paljon, sanoo Juntunen.