Kela: Kotoutumistuki ei riitä elämiseen – maahanmuuttajat toimeentulotukiluukulle

Kela pelkää peruspäivärahaa pienemmän kotoutumistuen käyttöönoton johtavan siihen, että yhä useammat maahanmuuttajat tarvitsevat toimeentulotukea entistä pidempään. Kotoutumistuki on yksi hallituksen keinoista suitsia turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen.

Kotimaa
Euron seteleitä miehen kädessä.
Maahanmuuttajille kaavailtu kototumistuki on kymmeniä euroja pienempi kuin peruspäiväraha. Kela arvioi, että maahanmuuttajat tarvitsevat jatkossa entistä enemmän toimeentulotukea.Boris Rössler / EPA

Kansaneläkelaitos arvioi, että maahanmuuttajille kaavaillusta kotoutumistuesta ei synny säästöjä ensi vuonna. Peruspäivärahaa pienempi tuki johtaa Kelan arvion mukaan siihen, että toimeentulotukimenot kasvavat vastaavasti. Hallitus kuitenkin haluaa vähentää lakimuutoksella turvapaikanhakijoiden intoa tulla Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa lakiesityksessä kotoutumistuki on 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä eli vähimmillään maahanmuuttajalla jäisi käteen noin 500 euroa kuukaudessa.

Kotoutumistukea saadakseen maahanmuuttajan on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi ja noudatettava hänelle laadittua kotoutumissuunnitelmaa. Tukea voi saada enintään kolme vuotta.

Hallitus päättänee lakiesityksen antamisesta eduskunnalle syyskuun lopussa. Lakiesitykseen ei ole tehty muutoksia, vaikka lausuntoja antaneet tahot arvostelivat sitä monilta osin.

Kelalle tulossa tuplasti töitä

Työmarkkinatukea useita kymmeniä euroja pienempi kotoutumistuki johtaa Kelan mukaan siihen, että maahanmuuttajat siirtyvät aiempaa useammin toimeentulotukiasiakkaiksi. Toimeentulotukena maksettava osuus olisi entistä suurempi ja riskinä on Kelan mukaan myös, että toimeentulotukea joudutaan maksamaan entistä pidempään.

Kotoutumistuen käyttöönoton arvioidaan säästävän työttömyysturvamenoja ensi vuonna 3,4 miljoonaa euroa. Kela arvioi, että perustoimeentulotukimenot kasvavat samalla summalla.

Lisäksi Kelalle aiheutuu lisäkuluja, kun se joutuu käsittelemään kotoutumistukihakemusten lisäksi samojen asiakkaiden toimeentulotukihakemukset. Kela arvioi, että lähes kaikki kotoutumistukea saavat olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen.

Kela epäilee, että lakimuutos ei erityisesti edistä maahanmuuttajien integroitumista eikä paranna työllistymismahdollisuuksia.

Alempi tuki muillekin kuin turvapaikanhakijoille

Sosiaali- ja terveysministeriössä säästöjä pidetään pieninä, kun turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut. Kolme vuotta voimassa olevan lain arvioidaan säästävän valtion menoija yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Säästöjä tärkeämpää on tehdä Suomesta hallituksen linjausten mukaisesti vähemmän houkutteleva maa turvapaikanhakijoille.

Työ- ja elinkeinoministeriö korostaa, että lakimuutoksen vaikutukset eivät rajoitu vain turvapaikanhakijoihin ja laajamittaiseen maahanmuuttotilanteeseen. Muutos koskettaa EU:sta ja EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttavia sekä Suomen kansalaisia, jotka eivät välittömästi ennen muuttoaan ole kymmeneen vuoteen olleet asumusperusteisen sosiaaliturvan piirissä. Yli puolet säästöistä tuleekin muiden kuin pakolaismaista tulevien kotoutumistuista.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sisäministeriö epäilevät, että lakimuutos voi olla perustuslain vastainen. Sisäministeriö korostaa myös, että EU:ssa on hyväksytty useita maahanmuuttoon liittyviä direktiivejä, joista osa sisältää säännöksiä yhdenvertaisesta kohtelusta muun muassa sosiaaliturvan osalta.